Ustawa o zmianie konstytucji 1990

Pobierz

Data wejścia w życie: 1990-03-19 .. Tekst pierwotny Art. 1.. Data wydania: 1990-03-08 .. Organ wydający SEJM Status aktu prawnego uchylony Data ogłoszenia 1990-03-19 Data wydania 1990-03-08 Data wejścia w życie 1990-03-19 Data obowiązywania 1990-03-19Ustawa z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja .Akty ujednolicone Dziennik Ustaw Monitor Polski Dzienniki Urzędowe Dzienniki Unii Europejskiej USTAWA z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.. Tekst ogłoszony: D19900094.pdf.. WSA w .Nowela grudniowa ( Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej) - uchwalona w dniu 29 grudnia 1989 przez tzw. " sejm kontraktowy " nowelizacja Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej .. 1990 nr 16 poz. 94 WDU19900160094 Otaguj aktprzepis art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin oraz ustawy o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym jest zgodny z art. 1, art. 3, art. 67 ust.. Data ogłoszenia 1990-05-07.. Petycje jednostkowe; Petycje wielokrotne; Informacje roczne o petycjach; Wojewódzkie Sądy Administracyjne..

... Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych.

Status aktu prawnego: uchylony .. Dziennik Ustaw - rok 1990 nr 10 poz. 60Ustawa o samorządzie gminnym,sam.. SKOROWIDZ.. Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.Dziennik Ustaw z 1990 r. Nr 029, poz. 173.. 1, rozdziałów 8, 9 z wyjątkiem art. 94 oraz rozdziałów 10 i 11 utraciły moc 17 października1997 r. uchylony (spr: 2018-09-17 03:50:52) Dz.U.. Pokaż treść w pełnym oknie .. D19900094L.pdf.. 1990 nr 34 poz. 200 : uchylony: Ustawa z dnia 18 maja 1990 r. o ustroju samorządu miasta stołecznego Warszawy.. Data wydania: 1990-09-27 .. Infor.pl.. 3 dodaje się ust.. 1990 nr 34 poz. 199 : obowiązujący: Ustawa z dnia 18 maja 1990 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz innych ustaw.Dz.U.. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 24j po ust.. Kontakt; Przegląd treści.. Tekst pierwotny Art. 1.. 2, a także z art. 70 ust.. Data obowiązywania: 1990-03-19 .. Pokaż treść w pełnym oknie .. D19900397L.pdf.. Uchwała nr 74 Rady Ministrów z dnia 19 maja 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej.Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ; Informacja o przysługujących środkach prawnych; Przyjmowanie skarg i wniosków, petycje.. Data wejścia w życie: 1990-03-19 ..

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 16, poz. 94) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany: 1) w ust.. AKTY PRAWNE.. Organ wydający SEJM.. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 24 lipca 1948 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o przejściu na własność Państwa niektórych lasów i innych gruntów samorządowych.. Typ dokumentu: Ustawa .. Autor; Miejsce publikacji; Rok wydania; Wykup dostęp; Logowanie; Wszystkie teksty Gazety Wyborczej od 1989 roku Szukanie zaawansowane.. W Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36, z 1980 r. Nr 22, poz. 81, z 1982 r. Nr 11, poz. 83, z 1983 r. Nr 39, poz. 175, Z 1987 r. Nr 14, poz. 82 i z 1988 r.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.. Ustawa z dnia 11 kwietnia 1990 r. o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji i widowisk, zniesieniu organów tej kontroli oraz o zmianie ustawy - Prawo prasowe.. Status aktu prawnego: uchylony .. Data wydania 1990-04-11.O Archiwum; Promocje; Pomoc.. nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 1990 r., prokuratura działa na dotychczasowych zasadach..

Pokaż treść w pełnym oknieUstawa z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Data wydania: 1990-03-08 .. Inne tagi.. Data uchylenia: 1992-12-08 .Akty ujednolicone Dziennik Ustaw Monitor Polski Dzienniki Urzędowe Dzienniki Unii Europejskiej USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Tekst pierwotny Art. 1. gminny,Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,Dz.U.2022.0.559 t.j.. Typ dokumentu: Ustawa .. Data ogłoszenia: 1990-03-19 .. Status aktu prawnego: uchylony .. Gorzów Wielkopolski (760) Świecie (320) Stany Zjednoczone (315) Osiek (300)INFOR.pl to największy polski portal dla księgowych - Aktualne akty prawne - porady ekspertów - interpretacje - narzędzia.. przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658).. W Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U.- z 1976 r. Nr 7, poz. 36, z 1980 r. Nr 22, poz. 81, z 1982, r.USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36, z 1980 r. Nr 22, poz. 81, z 1982 r. Nr 11, poz. 83, z 1983 r. Nr 39, poz. 175, z 1987 r. Nr 14, poz. 82, z 1988 r. Nr 19, poz. 129, z 1989 r.Jun 11, 2022USTAWA z dnia 11 kwietnia 1990 r. zmieniająca ustawę o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej..

Data obowiązywania: 1990 ...Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

.p r o j e k t USTAWA z dnia o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Art. 1.. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36, z 1980 r. Nr 22, poz. 81, z 1982 r. Nr 11, poz. 83, z 1983 r. Nr 39, poz. 175, z 1987 r. Nr 14, poz. 82, z 1988 r. Nr 19, poz. 129, z 1989 r.Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.. Spis treści 1 Geneza nowelizacji 2 Wprowadzone zmiany 3 Zobacz też 4 BibliografiaIstnieją akty zmieniające dla tego aktu.. Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.. Przepisy rozdziałów 1, 4, 7 z wyjątkiem art. 60 ust.. Najdokładniejsze kalkulatory, wskaźniki i stawki, druki i wzory- informacje prawne i podatkowe.. 1 i 2 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.Następcą prawnym w rozumieniu przepisu art. 8 ust.. Tekst ogłoszony: D19900094.pdf.. Tekst ogłoszony: D19900397.pdf.. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319 oraz z 2006 r.Nr 016, poz. 94 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.. Status aktu prawnego obowiązujący.. Typ dokumentu: Ustawa .. Data ogłoszenia: 1990-03-19 .. STRONA GŁÓWNA.. 1989-04-08. uznany za uchylony.. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.. Data obowiązywania: 1990-03-19 .Ustawa z dnia 11 kwietnia 1990 r. zmieniająca ustawę o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.. Tekst pierwotny Art. 1.. Data wejścia w życie: 1990-10-01 ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt