Wypełniony arkusz hospitacyjny

Pobierz

Możesz wykupić dostęp jednorazowy do tego dokumentu za 29.90 zł netto ( 36.78 zł brutto) ».Plik jak wypelnic arkusz hospitacyjny praktyk.pdf na koncie użytkownika kobiwatkins • Data dodania: 24 kwi 2015 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Konspekt jest planem szczeg B owym lekcji; zwykle jest przygotowywany przed lekcj przez osob , kt ra t lekcj p z niej b dzie prowadzi .. Stronę drugą.. Miejsce.ARKUSZ HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ.. odbycia uroczystości/imprezy Odbiorcy - uczestnicy.. Na stronie pierwszej.. ARKUSZ HOSPITACYJNY KATECHEZY.. Metody i formy pracy: 9.. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA.. Umiejętność swobodnego wypowiadania się 4. rozpoczynają zapisy z rozmowy przedhospitacyjnej, w której dyrektor: zapoznaje się z charakterystyką klasy, do której się udaje.arkusz obserwacji lekcji religii Katecheta .. ( imię, nazwisko ) ( stopień awansu zawodowego )ARKUSZ HOSPITACJI Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Anna Dobrzyńska, Aneta Szalińska Grupa: 3-4-latki Data hospitacji: 25 kwietnia 2013r.. Nabywanie umiejętności poprzez działanie.2.. Umiejętności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne; wdrażanie do utrzymania ładu i porządku 3.. Poziom osi ągni ęcia zało żonych celów 3.. Pobierz (doc, 55,5 KB) Podgląd treści WZÓR NR 1 ARKUSZ HOSPITACJI ZAJĘĆ Data realizacji:.ARKUSZ HOSPITACJI..

8.Klucz odpowiedzi do arkusza obserwacji lekcji 1.

Arkusz hospitacyjny najlepiej spełni swoje zadanie wówczas, gdy zostanie osobiście opracowany przez hospitującego.Wypełniony arkusz jest podpisywany przez hospitującego oraz hospitowanego.. Techniki edukacyjne: a) mapa pojęciowaPrzygotowany arkusz hospitacji umożliwia obserwację osiągnięć uczniów nawet osobie nie będącej fachowcem w dziedzinie wychowania fizycznego.. Umiejętność poznawania i rozumienia siebie oraz swojego otoczenia 5.. Określenie problemu - sformułowanie pytań.. Nauczyciele, realizując ścieżkę awansu zawodowego i kompletując wymaganą dokumentację,ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI Cel obserwacji: 1. w uroczystości(klasa/liczba) Termin i miejsce .. Wzbudzanie zainteresowań obrazem (ilustracją) i tekstem.. Arkusz hospitacji zajęć - wzory z przykładem opisu.. TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ-.. - 13.20.ARKUSZ OBSERWACJI UROCZYSTOŚCI/IMPREZY SZKOLNEJ.. Dorota Gruchała.. Dbałość o własne zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych 6.Wypełnione arkusze hospitacyjne zostają przekazane Przewodniczącemu Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia najpóźniej tydzień po dokonaniu hospitacji.. GRUPA - IV- czterolatki.. Imię i nazwisko nauczyciela.………………………………………………………………………………………………….. Cel hospitacji: hospitacja kontrolno-oceniająca,doradczo-doskonaląca,diagnozująca 2..

Przygotowanie narzędzia (arkusz hospitacji, kwestionariusz rozmowy).

Poznawanie i rozumienie siebie i świata.. Osoba prowadząca katechezę.. Szkoła.. Klasa.. Wprowadzenie do hospitacji diagnozującej Część informacyjna Klasa; 5c Termin hospitacji: 27.05.2004.. Są opracowane na podstawie podręcznika New English Zone 1 Linki do stron:Arkusz obserwacji: Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów:arkusz przedobserwacyjny (wypełnia hospitowany) Rodzaj obserwacji: Doradczo-doskonaląca- obserwacja warsztatu pracy nauczyciela, sposobu planowania pracy, konstrukcji lekcji, wykorzystania środków dydaktycznych, realizacji podstawy programowej, indywidualizacji nauczania, motywowania uczniów do nauki, właściwego oceniania1.. Uroczystość/impreza wynika .. Czas hospitacji: 12.35. z kalendarza imprez szkolnych / z inicjatywy n-li .Arkusz przedhospitacyjny Arkusz obserwacji lekcji Arkusz obserwacji lekcji wychowawczej Arkusz obserwacji zajęć dodatkowych Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami Arkusz obserwacji uroczystości szkolnej Hospitacja diagnozująca6 days ago(UWAGI HOSPITUJ ĄCEGO) 1.. Data hospitacji.……………………………………………………………………………………………………………………..

Przedstawione poniżej arkusze hospitacyjne ... Uzyskaj dostęp do portalu ».

Może komuś się przydadzą.. Metody nauczania: a) słowne (opis, wykład, referat, pogadanka, gra dydaktyczna, elementy dramy) b) obserwacyjne (pokaz, demonstracja) c) badawcze/laboratoryjne (doświadczenia) 3.. Forma zajęćUkład arkusza, formatu A3, jest zgodny z procedurą przebiegu większości hospitacji lekcji przedmiotowych.. Arkusz pozostaje w dokumentacji dyrektora szkoły.. Treści z podstawy programowej: 6. Kompetencje kluczowe: Tok obserwacji Uwagi 7.. Przeprowadzenie hospitacji - opracowanie planu, celów, harmonogramu.. Organizacja zajęć: 8.. Cel hospitacji: Badanie poziomu umiejętności dzieci.. Zapis jest efektem pracy osoby obserwuj cej przebieg lekcji.Arkusz hospitacyjny Last modified by: Zdzisław Kaczmarski Company: up .Temat: .. Szkoła .Dużą pomocą w prowadzeniu obserwacji jest arkusz hospitacyjny.. Poznawanie i rozumienie siebie i świata.. Realizacja podstawy programowej: 10.. Arkusz obserwacji zawiera r | ne informacje, kt re zapisujemy podczas lekcji na bie| co (lub tu| po jej zakoD czeniu).. Wybór techniki hospitacji (obserwacja, rozmowa).. Temat lekcji: 5.. Wnioski oraz zalecenia pohospitacyjne przekazywane są do wiadomości osoby hospitowanej nie później niż tydzień od dnia przeprowadzenia hospitacji.Aktualne informacje o zmianach w prawie (24h/dobę) Indywidualne konsultacje z ekspertami (odpowiedź w 48 h ) E-szkolenia, webinaria na żywo i bazę ponad 700 narzędzi..

Pamiętać jednak musimy, że konstrukcja arkusza zależy tylko i wyłącznie od osoby hospitującej.

Sprawdź, co oferuje Portal Oświatowy ».. Data przeprowadzonej lekcji: 2.. Dokonane w nim zapisy ułatwiają ocenę pracy nauczyciela, indywidualne podejście do każdej lekcji, przeprowadzenie analizy obserwowanych zajęć w oparciu o ich cele, treść, przebieg i metody oraz postawę nauczyciela i uczniów.. Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach.2.. Relacje interpersonalne w grupie 3 4.. Rodzaj/nazwa imprezy.. Nauczyciele przygotowujący uroczystość/imprezę Uczniowie biorący udział .. Określenie celów hospitacji - co chcemy uzyskać.. Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach.. Data.TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ.. Data hospitacji.. nanoszone są informacje, które raczej komentarza nie wymagają.. Tematyka hospitacji: "Mali Odkrywcy" - wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wody (tego co po niej pływa/topi się, co się w rozpuszcza, co się nie rozpuszcza) poprzez samodzielne działania i odkrywanie.ARKUSZ HOSPITACYJNY Imię i nazwisko prowadzącego.. Odczytywanie sensu i przeznaczenia rzeczy.. Uwagi, osobiste refleksje, sugestie, wnioski podpis hospituj ącegoPrzedstawione poniżej arkusze hospitacyjne są jedynie propozycją, z której można skorzystać w całości lub części.. Nazwisko i imię nauczyciela: 3.. Wskaźniki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt