Rewalidacji indywidualnej przykładowe

Pobierz

Zez zbieżny oka prawego.. sytuacji będzie miała uzasadnienie stosowania zajęć rewalidacyjnych.. Na zajęciach wykorzystywałam również komputer i programy komputerowe:Plik ROCZNY PLAN PRACY ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH.doc na koncie użytkownika wojtekgim • folder Rewalidacja • Data dodania: 20 wrz 2011Jun 15, 2021W zajęciach rewalidacji indywidualnej uczestniczyło 4 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, i znacznym z klasy I przysposabiającej do pracy.. Wiosenne inspiracje mogą również znaleźć miejsce w pracy pedagoga specjalnego… Zobacz więcejW zajęciach rewalidacyjnych wyróżniamy: 1. zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze 2. zajęcia korekcyjne: - korekcyjno - kompensacyjne - gimnastyka korekcyjna - zajęcia logopedyczne W szkole specjalnej na zajęcia rewalidacyjne przeznaczone jest 10 godzin tygodniowo, rozdzielonych na poszczególne zajęcia wg potrzeb szkoły.Scenariusz zajęć rewalidacyjnych - Zasady i postępowanie w sytuacji zagrożenia pożarem Ćwiczenia percepcji pamięci słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej - rewalidacja Rewalidacja uczniów słabowidzących - scenariusz zajęć Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia słabowidzącego kl. I, pdf Rozróżnianie zjawisk dźwiękowych - ćwiczenia słuchoweprogram rewalidacji indywidualnej dla uczniÓw gimnazjum Cel główny programu: Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowości ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno - wychowawczym realizowanym w szkole, a w dalszej kolejności przygotują go do dorosłego życia.Scenariusz zajęć rewalidacyjnych z dzieckiem 6-letnim z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją Temat: Rozwijam sprawność mojego ciała..

Realizacja programu, przykładowe zadania: 1.

I. Utrwalenie znajomości alfabetu pisanego i drukowanego, oraz znaków matematycznych.. Łączenie ćwiczeń ruchowych z elementami koncentrowania uwagi, gry i zabawy zręcznościowe, np. rzuty do celu lewą i prawą ręką, rzuty piłką do celu, rzucanie piłek do siebie i łapanie ich, rzuty dowolne i do celuWiosna, wiosna dookoła - zabawy do wykorzystania w pracy rewalidacyjnej Wiosna należy do ulubionych, a z pewnością jednej z najbardziej wyczekiwanych pór roku.. Mowy i myślenia uczennicy: - wzbogacanie wiedzy dziewczynki o otaczającym świecie 3.. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.. Usprawnianie pamięci i myślenia, w tym stymulowanie rozwoju…Rewalidacja- Rozwijanie funkcji motorycznych.. ćwiczenie 1 ćwiczenie 2 Temat: Ćwiczenia usprawniające staw nadgarstkowy, palce rąk i płynnych ruchów pisarskich.To tylko przykłady uwzględniające indywidualne potrzeby ucznia.. Rodzaje ćwiczeń stosowanych w ramach zajęć rewalidacyjnych: Ćwiczenia usprawniające motorykę i doskonalące sprawność manualną.. Orientacja w schemacie ciała.. 2,8 MB; 12 wrz 09 22:23; juz wiem.zip .2.. Cele: Operacyjne a) - dziecko zna podstawowe kolory b) - potrafi naśladować czynności nauczyciela,Tym razem przygotowałam dla was materiały do ćwiczenia czytania ze zrozumieniem..

Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia klasy czwartej.

Wybierzcie takie, z którymi sobie poradzicie - utrwalicie swoje umiejętności.Jan 13, 2021Feb 2, 2021PROGRAM REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ ROK SZKOLNY 2017/2018.. oraz od 24.09 - 5.10.2012r.. Tylko A. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich .Dec 1, 2020Opracowany program rewalidacji indywidualnej- wzór- powstał na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, analizy funkcjonowania dziecka w zakresie poszczególnych sfer przeprowadzonej przez wychowawcę oraz wywiadów środowiskowych z osobamiJan 12, 20211 INDYWIDUALNY PLAN PRACY REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ Przeznaczenie programu: Niniejszy program przeznaczony do realizacji na zajęciach rewalidacji indywidualnej z uczniem u którego występuje niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim.. W okresie : od 16.01 - 5.02.2012r.. Przeczytajcie czytanki i wykonajcie zadania.. Czas realizacji programu: drugiego etap edukacyjny Diagnoza ucznia: Krótkowzroczność.. Wspieranie koordynacji wzrokowo-ruchowej.. Podczas turnusu pacjentka uczestniczyła w: badaniu klinicznym oceniającym stan funkcjonalny, dodatkowo zastosowano kwestionariusze Gillette Functional Assessment Questionnaire - 22, 10 skills (FAQ-22) i (FAQ-10) w celu oceny funkcjonalnej chodu, 1.Karty pracy do zajęć rewalidacyjnych w klasie 5 - Szkola Podstawowa nr 2..

Godziny PracyProgram rewalidacji indywidualnej.

Ogólne: Rozwijanie ogólnej sprawności ciała, w tym motoryki dużej i małej.. Osoba realizująca program - Pani Barbara Frąszczak Formy realizacji - zajęcia indywidualne, dwa raz w tygodniu.. Działania są ukierunkowane na wszechstronne wspomaganieMay 12, 2022Jan 25, 2022KONSPEKT ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ Temat: Wspomaganie rozwoju spostrzegania, ćwiczenie umiejętności rozróżniania kolorów, układanie klocków według wielkości, dopasowywanie kształtów do odpowiednich otworów.. X. wymagała zachęty i motywowania do podejmowania aktywności.Ćwiczenia i zabawy na materiale bezliterowym kształtujące sprawność ruchową i manualną, oraz usprawniające percepcje słuchową, wzrokową i koordynacje będą wykorzystywane w czasie zajęć drugiego etapu rewalidacji.. Cele terapeutyczne: A. Pani- Barbara Frąszczak - oligofrenopedagog.. Niedowidzenie oka prawego.. Zadania - ćwiczenia.. Motoryki dużej: - proste ćwiczenia gimnastyczne i zabawy z elementami chwytu, rzutu, toczenia i skoku.. Otwórzcie też link - polecam ćwiczenia matematyczne, karty pracy do wydrukowania.. Każda z ww.. Percepcji wzrokowej i słuchowej.. Większość z nich aktywnie uczestniczyła w zajęciach, chętnie wykonywali ćwiczenia i zadania.. Sprawności manualnej oraz zdolności plastycznych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt