Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do

Pobierz

Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwaW ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym z 5 stycznia 2004 r. zostały wymienione grupy społeczne, które w Polsce mają status mniejszości narodowych i etnicznych.. 2.Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 - mniejszości narodowe i etniczne oraz język regionalny; Raporty ustawowe dotyczące sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w RP; Regulacje prawne Wstecz.. Każda osoba należąca do mniejszości ma prawo do swobodnej decyzji o traktowaniu jej jako osoby należącej bądź też nienależącej do mniejszości, a wybór taki lub korzystanie ze związanych z tym wyborem praw nie pociąga za sobą jakichkolwiek niekorzystnych skutków.. osoby należące do mniejszości mają prawo do używania i pisowni swoich imion, i nazwisk .Konstytucja gwarantuje:"obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka i kultury, zachowania obyczajów i tradycji.Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej..

Art. 36.Odrebny artykuł Konstytucji poswięcony jest prawom mniejszości narodowych.

Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.. Zobacz poprzedni artykuł | Zobacz następny artykuł Zobacz cały akt prawny Uzyskaj dostęp do pełnej bazyW polskim prawodawstwie szczególną ochronę mniejszościom narodowym i etnicznym daje wspomniana wcześniej ustawa oraz Konstytucja RP.. 2.Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.. - Ordynacja wyborcza (ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r.Wewnętrzne prawo, obowiązujące w naszym kraju, również obejmuje mniejszości narodowe i etniczne.. Prawa te gwarantuje już ustawa zasadnicza.. Natomiast do mniejszości etnicznych Karaimi, Łemkowie, Romowie i Tatarzy.do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury..

2.Definicja Instrumentu o ochronie praw mniejszości Inicjatywy Środkowo-Europejskiej (IŚE) - 1994r.

Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicz-nych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.. Gwarantuje on obywatelom polskim należacym do mniejszoąci narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.Ochrona prawna mniejszości narodowych Prawo międzynarodowe gwarantuje przestrzeganie praw tych zbiorowości.. 2.Osoby należące do mniejszości mogą korzystać z praw i wolności wynikających z zasad zawartych w niniejszej ustawie indywidualnie, jak też wspólnie z innymi członkami swojej mniejszości.. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury..

1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)Prawa osób należących do mniejszości narodowej i etnicznej 1.

Ludność ta posiada obywatelstwo państwa zamieszkania ze wszystkimi tego konsekwencjami, ale nie ma wyodrębnionego terytorium pod względem politycznym i administracyjnym.. Zapisy z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; Ustawa o mniejszościach narodowych i .mniejszość narodowa-oznacza grupę mniejsza liczebnie od pozostałych części ludności w danym państwie , której członkowie będący obywatelami tego państwa , mają etniczne religijne i językowe cechy odróżniające ich od pozostałej części ludności i kierują się wolą zachowania własnej tradycji religii i języka .Społeczność etniczna która utożsamia się z narodem .Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do: | Czytaj więcej na Odrabiamy.pl!1..

W Polsce do mniejszości narodowych zaliczani są : Białorusini, Czesi, Litwini, Niemcy, Ormianie, Rosjanie, Słowacy, Ukraińcy i Żydzi.

Zabrania się stosowania środków mających na celu asymilację osób należących do mniejszości, jeżeli środki te są stosowane wbrew ich woli.. Każda osoba należąca do mniejszości ma prawo do swobodnej decyzji o traktowaniu jej jako osoby należącej bądź też nienależącej do mniejszości, a wybór taki lub korzystanie ze związanych z tym wyborem praw nie pociąga za sobą jakichkolwiek niekorzystnych skutków.. Naród Polski tworzą wszyscy obywatele, także przedstawiciele mniejszości.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności art. 35, gwarantujący obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka i kultury, zachowania obyczajów i tradycji.. Zapewnia im ochronę i stwarza warunki do swobodnego życia.. narodowa - grupa mniejsza liczebnie od pozostałej części ludności w danym państwie, której członkowie będący obywatelami tego państwa maja etniczne, religijne i językowe cechy odróżniające ich od pozostałej części ludności .Jest to art. 35, który brzmi: "Art. 35 ust.. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kul-turalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz .Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.. Każda osoba należąca do mniejszości ma prawo do swobodnej decyzji o traktowaniu jej jako osoby należącej bądź też nienależącej do mniejszości, a wybór taki lub korzystanie ze związanych z tym wyborem praw nie pociąga za sobą jakichkolwiek niekorzystnych skutków.. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.. W artykule 35. jest mowa o wolności, zachowaniu języka, tradycji i kultury przez mniejszości narodowe i etniczne.Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt