Ocena nauczyciela kontraktowego przez opiekuna stażu 2022

Pobierz

W prezentacji zawarłam podstawowe przepisy związane z dokonaniem oceny dorobku, przykładowe pismo do rady rodziców oraz opinię rady o pracy nauczyciela.Przedstawiam propozycję projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.. Poniżej przedstawiam Państwu przykład oceny zawierającej szczegółowe odniesienia do obserwowanych zajęć oraz do stopnia zaangażowania nauczyciela stażysty ( nauczyciela języka obcego) w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.May 11, 2022May 31, 2022Mar 24, 2021Dec 1, 2021Jun 9, 2022May 28, 2022Kiedy ocena dotyczy nauczyciela kontraktowego (również stażysty), dyrektor przed jej ustaleniem ma obowiązek zapoznać się z projektem oceny dorobku zawodowego przygotowanym przez opiekuna stażu.. Bukowiec.. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu_2022 Przedstawiam Państwu materiały, które można wykorzystać do napisania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego .. wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanegoPo okresie stażu ma za zadanie przedstawić dyrektorowi propozycję oceny dorobku młodego nauczyciela.. Malwina Przybylak.. Katarzyna Karbowiak.. Katowice.. Musi również zasięgnąć opinii rady rodziców, choć ta nie jest dla niego wiążąca.Jun 10, 2022Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty..

Myślę, ze posłuży jako pomoc w pracy opiekunów stażu.

Ustawa z 26 stycznia 1982r.Jun 7, 20221.Przykładem współpracy może być spisany kontrakt nauczyciela z opiekunemstażu, który dotyczy: przygotowania i sposobu realizacji planu rozwoju zawodowegonauczyciela, harmonogramu i zasad obserwowanych i prowadzonych lekcji, zakresu współpracy i sposobu konsultowania się nauczyciela z opiekunem w trakcie stażu,Każda karta oceny dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego może zostać sporządzona według następującego schematu: oznaczenie opiniowanego nauczyciela: imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego, okres odbywania stażu, podstawa prawna, oznaczenie szczegółów stażu, w tym miejsce odbywania stażu, wymiar zatrudnienia, zajmowane .Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu Author: Jarosław Kordziński Last modified by: Tomasz Traczyk Created Date: 6/29/2006 10:18:00 AM Company: ORE Educator Other titles: Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu6 days agoJun 3, 2022.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt