Wymień dwa przykłady racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody

Pobierz

b) nieracjonalne-wyrzucanie niepotrzebnych kartek.. z o.o.SKŁADOWANIE.. Oznacza ona rozmaitość form życia występujących na Ziemi.. Tysiące opinii, dobrych książek i nowości wydawniczych czeka na Ciebie!racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego, recykling, czyli segregowanie odpadów w celu ich ponownego użycia.a) zmniejszenie zasilania jeziora w wodę b) wzrost zachorowań ludzi i ich zgonów c) zmniejszenie powierzchni jeziora i odsłonięcie dna d) kumulacja zanieczyszczeń w organizmach ryb e) zwiększony pobór wody z syr-darii i amu-darii na potrzeby rolnictwa f) zwiększenie zasolenia i zanieczyszczenia wody w jeziorze g) zmniejszenie przepływu wody w …Bardzo ważną rolę odgrywają również surowce wtórne, które zmniejszają zapotrzebowanie na surowce pierwotne, np. aluminium.. Recykling - czyli ponowne wykorzystanie zużytych surowców, np. metali, papieru czy też szkła; Pokaż więcej.Sposoby racjonalnego gospodarowania.. Mogą to być na przykład plany zagospodarowania przestrzennego, parki narodowe, parki kultury.. 3) Korzystanie z ekologicznych środków transportu (np. rower) 4) Zabieranie na zakupy własnej torby, aby nie pakować .W celu zapewnienia racjonalnego gospodarowania wodami powierzchniowy-mi (śródlądowymi oraz morskimi) i podziemnymi, niezbędne są zespołowe działania, czyli ochrona wód..

racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody.

Opinie, recenzje książek i oceny czytelników, wirtualna biblioteczka i rekomendacje książek.. Sposobem mądrego wykorzystania wody będzie również wykorzystywanie deszczówki w ogrodzie do podlewania roślin.. stosowanie systemów do recyklingu tzw. wody szarej - wolnej od fekaliów.. Wprowadzenie Przeczytaj Film edukacyjny Audiobook Sprawdź się Dla nauczyciela work.. racjonalna higiena - brak lejącej się wody w trakcie mycia zębów czy golenia, prysznic zamiast wanny.Podaj po 2 przykłady racjonalnego i nieracjonalnego gospodarowania zasobami w przedsiębiorstwie, gospodarstwie domowym i państwie.. Question from @Spam2506 - Gimnazjum - Przedsiębiorczośćopisz sposoby racjonalnego gospodarowania wodą, które stosujesz w zyciu codziennym .. Bogactwa naturalne - wszystkie użyteczne elementy środowiska, które człowiek może pozyskiwać.. zbieranie wody deszczowej.. W ten sposób nie musimy korzystać z wody z wodociągów.Serwis dla miłośników książek.. Obecna wiedza pozwala analizować zagadnienia bioróżnorodności na wszystkich poziomach organizacji przyrody.. Dowiesz się, jakie są sposoby.. Do walki dochodzi w ostateczności.Zasoby naturalne.. Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie.. Dowiesz się, jakie są skutki niewłaściwej eksploatacji..

Temat: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.

Dzieli się je na nieorganiczne ( minerały, woda, atmosfera) i organiczne (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, ekosystemy ), a także nieodnawialne (np. minerały i paliwa kopalne) oraz odnawialne (nie wyczerpują się .a)Podaj dwa przykłady działań człowieka, które przyczyniają się do globalnego ocieplenia się klimatu: Produkcja gazów cieplarnianych Produkcja Co2 itp b) Podaj dwa następstwa dla środowiska przyrodniczego globalnego ocieplania się klimatu cofanie się linii brzegowej zwiększanie się średniej dobowej temperatury powietrza itp 36.. Przedsiębiorstwo: a) racjonalne-oddawanie zużytych kartek na makulaturę.. b) nieracjonalne-zużywanie nadmiernej ilości wody.Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi.. odpowiedział (a) 10.11.2014 o 09:07.. Tekst i scenariusz lekcji: Małgorzata Luc, Jacek Szmańda.. Gospodarowanie zasobami dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz zasobami genetycznymi roślin, zwierząt i grzybów użytkowanymi przez człowieka powinno zapewniać ich trwałość .1)osobniki konkuruja np. o: pokarm, dostep do wody schronienie miejsce do budowy gniazd 2)Jaguary,które sa samotnikami, oznaczają swoje terytorium zapachem.Jezeli inny osobnik wtargnie na ich teren, staraja sie go przepędzic..

Zapiszcie do zeszytu: Cele lekcji: Poznasz rodzaje zasobów przyrody.

Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi.1) Gaszenie światła po wyjściu z pokoju, wyłączanie telewizora, radia i komputera, gdy już nikt z nich nie korzysta.. systemy odsalania i filtracji wody.. Wykończenie zapasów ropy naftowej czy innych paliw kopalnych niesie ze sobą istotne zmiany dla obywateli.Zasady gospodarowania zasobami i składnikami przyrody.. zawracanie ścieków przemysłowych.. Ma ona na celu zapobieganie naruszaniu równowagi przyrodniczej i wywoływaniu w wodach zmian powodujących ich nieprzydatność dla ludzi, świata roślinnego i zwierzęcego oraz gospodarki.Inne regulacje to różne formy ochrony przyrody ograniczające inwestycje.. Przykłady antropopresji Konflikt o zasoby Strony konfliktu Eksploatacja ropy naftowej spod dna Oceanu Arktycznego Rosja - Greenpeace Polowania na wieloryby Japonia - społeczno ść mi ędzynarodowa Gaz łupkowy Społeczno ści gmin Grabowiec i Susiec (Zamojskie) - koncern paliwowy Chevron Budowa elektrowni wodnych na rzece Omo w EtiopiiPrzykłady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska przyrodniczego.. Book category and language plNov 25, 2020Bioróżnorodność to, inaczej mówiąc, różnorodność biologiczna..

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

(2pkt)26.05.2020r.. Gospodarstwo domowe: a)racjonalne- oszczędzanie światła.. Poznasz zasadę zrównoważonego rozwoju.. Technika gospodarowania tego rodzaju zasobami ma ogromne znaczenie dla ludzkości.. Podstawą takich działań jest jednak przekonanie społeczeństw o ich wadze poprzez edukację, zachęty, akcje promocyjne.racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego, recykling, czyli segregowanie odpadów w celu ich ponownego użycia.Sposobów na oszczędność wody jest kilka - od zakręcania kurka w łazience podczas mycia zębów do dbania o szczelność domowych wodociągów.. 2) Dbanie o czystość środowiska, niewyrzucanie śmieci na ulicę, a także segregowanie odpadów.. Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt