Przelicznik jednostek ciśnienia mmhg na hpa

Pobierz

Trzeba jeszcze przeliczyć ciśnienie z kilopaskali [kPa] na atmosfery techniczne [at], wykorzystując zależność: 1 kPa ≈ 0,01 at.. [atm], to pozaukładowa jednostka miary ciśnienia, która jest równa 760 mmHg (milimetrów słupa rtęci) w temperaturze 0 °C przy normalnym przyspieszeniu ziemskim.. Jeśli nie masz barometru, sprawdź aktualną wartość ciśnienia atmosferycznego w jednym z serwisów z prognozą pogody.Jednostki ciśnienia i ich przeliczanie.. Nasza działalność .. Uprzednio jednostka była zdefniowana jako ciśnienie wywierane przez jeden milimetr słupa rtęci (o gęstości 13,5951 g/cm³, przy przyspieszeniu ziemskim 9,80665 m/s²), stąd jej nazwa.Przelicznik ciśnienia - ile bar, PSI, paskal, mmHg, pa, hpa Przelicznik ciśnienia Po wprowadzeniu danej jednostki narzędzie, kalkulator automatycznie przelicza wartość dla wszystkich jednostek z danej kategorii.. mmHg Milimetrach słupa rtęci do Atmosferach fizycznych atm.. hPa Hektopaskalach do Atmosferach technicznych —.. Aktualnie można przeliczać wielkości i ich jednostki: Przeliczanie jednostek ciśnienia [MPa, hPa, Pa , bar, psi, at, atm, kg/cm2, mmHg, mmH2O]Zdefiniuj funkcję milimetry (hPa) , w wyniku której ciśnienie atmosferyczne podane w hektopaskalach (hPa) zostanie przeliczone na milimetry słupa rtęci (mmHg).. Przelicz 733 mmHg na atm (Kalkulator konwersji ciśnienia) Spis treści..

Do innych jednostek.

Milimetr słupa rtęci [ mmHg ] Patrz Tor.. Jednostkę tę wykorzystuje się nadal w medycynie.Przelicznik jednostek W tym kalkulatorze możesz przeliczać jednostki różnych wielkości fizycznych.. 5 Ciśnienie hydrostatyczne słupa rtęci w warunkach normalnych.Konwerter ten może posłużyć do przeliczania kilkuset jednostek (w tym metrycznych, angielskich i amerykańskich) podzielonych na 76 kategorii, albo kilku tysięcy par jednostek, obejmujących przyspieszenie, pole powierzchni, energię, siłę, długość, światło, masę, przepływ masy, gęstość, pojemność masową, moc, ciśnienie, naprężenie, temperaturę, czas, moment obrotowy, szybkość, lepkość, objętość i pojemność, przepływ objętościowy i inne.. Przelicznik jednostek ciśnienia 1 bar = 1000 mbar = 100000 Pa = 100 kPa = 0,1 MPa = 14,5038 PSI.. Przelicznik Wpisz ciśnienie i wybierz jednostki pascal (Pa)hektopascal (hPa)kilopascal (kPa)megapascal (MPa)baratmosfera fizyczna (atm)torr Zaokrąglić miejsc dziesiętnych pascal (Pa) hektopascal (hPa) kilopascal (kPa) megapascal (MPa)Tor (Tr, mm Hg) - pozaukładowa jednostka miary ciśnienia równa ciśnieniu słupa rtęci o wysokości jednego milimetra w temperaturze 273,15 K (0°C), przy normalnym przyspieszeniu ziemskim.. 7 mmHg = 9.333 hPa.Zamiana milimetrów słupa rtęci na hektopaskale online (mmHg na hPa) Milimetr słupa rtęci (mm Hg) - pozaukładowa jednostka miary ciśnienia równa 133,322387415 Pa..

Przestarzała, niedozwolona jednostka ciśnienia.

Biura regionalne .. 4 Ciśnienie hydr ostaty czne ph=ϱ⋅g⋅h.. Przelicznik 733 mmHg na atm .Chcesz przekonwertować 500 mmHg na atm?. oferta; o firmie.. atm Atmosferach fizycznych do Milimetrach .Przykłady, konwersja Międzynarodowe jednostki ciśnienia W odniesieniu do pomiarów ciśnienia stosowane są rozmaite jednostki.. Przelicz 500 mmHg na atm (Kalkulator konwersji ciśnienia) Spis treści.. Przelicznik (kalkulator) jednostek miar ciśnienia w którym jest na żywo zamiana jednostek .Ciśnienie - przelicz mmHg na hPa.. Tabela konwersji: mmHg na hPa.. Nazwa pochodzi od nazwiska fizyka Evangelisty Torricellego.. Pochodzi z fizycznej realizacji obecnie już nieużywanych manometrów rtęci.. Mamy odpowiedź na Twoje pytanie dotyczące konwersji ciśnienia oraz łatwy w użyciu kalkulator!. 1 Hektopaskalach = 0.7501 Milimetrach słupa rtęci.. Mocni w działaniu.. Metryczny Megapaskale (MPa) Bary Kilogram-siła na centymetr kwadratowy Kilopaskale (kPa) Hektopaskale (hPa) Milibary Kilogram-siła na metr kwadratowy Paskale (Pa) Avoirdupois (USA) Kilofunty na cal kwadratowy (ksi .W prosty sposób umożliwia przeliczanie Paskali, Barów, Torów, Atmosfer Fizycznych i Technicznych, Milimetrów Słupa Rtęci i Psi..

Siedziba - galeria ...Konwerter (przelicznik) jednostek ciśnienia.

Jeden milimetr słupa rtęci (1 mmHg) .Konwersja z Milimetrach słupa rtęci do Centymetrów wody.. milimetr słupa rtęci (mmHg) To pozaukładowa jednostka miary ciśnienia równa 133,322387415 Pa.. Aktualna wartość ciśnienia atmosferycznego, w [mmHg] lub [hPa], dla określonego miasta lub w odniesieniu do określonego .torr Torr do Hektopaskalach hPa.. Zamienisz np. atmosfery na paskale (atm na pa), milimetry słupa rtęci na atmosfery (mmHg na atm), bary na tory, atmosfery techniczne na atmosfery fizyczne.. milimetr słupa wody (mm H2O)Przeliczanie ciśnienia bar na: mbar / na PA [N/m2] / na kPA [kN/m2] / na PSI [lb/inch2] / na MPa.. Ciśnienia.. Jest to uniwersalny przelicznik jednostek przydatny w różnych okolicznościach.. Np. ciśnienie słupa wody o wysokości jednego metra w warunkach normalnych.. Tabela konwersji.. Wpisz liczbę Tor (torr), które chcesz przekonwertować w polu tekstowym, aby zobaczyć .Wpisz liczbę Milimetry słupka rtęci (mmHg), które chcesz przekonwertować w polu tekstowym, aby zobaczyć wyniki w tabeli.. 10 Hektopaskalach = 7.5006 Milimetrach słupa rtęci.W przeliczniku dostępnym na tej stronie istnieje możliwość zamiany ciśnienia w śród następujących jednostek: paskal [Pa] - podstawowa jednostka ciśnienia w układzie SI, milimetry słupa rtęci [mmHg], milimetry słupa wody [mmH 2 O], cale słupa wody [inH 2 O], kilopaskal [kPa],Ciśnienie: 1 Pa paskal: atmosfera fizyczna: 9.8692059e-6 atm: atmosfera techniczna: 1,0197e−5 at: bar: 0.00001 bar: cali słupa wody: inH2O: cali słupa rtęci: inHg: kiloponds na centymetr kwadratowy: kp/cm²: kilopaskala: 0.001 kPa: życie funta na stopy kwadratowych: lbf/ft²: życie funta na cal kwadratowych: lbf/in²Jest równa ciśnieniu 760 mm słupa rtęci w normalnych warunkach (normalne przyśpieszenie ziemskie (9,80665 m/s2) i normalna temperatura (273,15K = 0o C)..

Wyniki dla pozostałych jednostek zostaną zamienione i wyświetlone.

Mamy odpowiedź na Twoje pytanie dotyczące konwersji ciśnienia oraz łatwy w użyciu kalkulator!. Kalkulator oblicza dokładną wartość jednostki, z uwzględnieniem 15 istotnych znaków.Wpisz poniżej w odpowiednie pole wartość ciśnienia, którą chcesz zamienić.. Na swojej stronie internetowej.. Pomimo powstania znormalizowanego jednostek układu miar SI, w zastosowaniach technicznych wciąż można spotkać takie jednostki jak np. atmosfera techniczna (at) lub fizyczna (atm), czy też psi - funt na cal kwadratowy.Chcesz przekonwertować 733 mmHg na atm?. Wpisz kwotę, którą chcesz przekonwertować i naciśnij przycisk Konwertuj.. Po przeliczeniu otrzymujemy więc: .. — Atmosferach technicznych do Hektopaskalach hPa.. Dokładność cyfr po przecinku (kropce dziesiętnej) Pobierz Link[ torr ] = mmHg = 133,32 Pa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt