Przeczytaj tekst i zdania następnie zakreśl właściwe odpowiedzi

Pobierz

Przeczytaj podany tekst.Zmień ustnie,tam gdzie to możliwe,zdania rozkazujące na oznajmujące.Następnie wybierz właściwe dokończenie zdania.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Zeszyt ćwiczeń p.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. II.Przeczytaj tekst i pytania.. Jedno ze zdań nie pasuje do żadnego polecenia.. Następnie pokoloruj strój Minie zgodnie z opisem.Przeczytaj tekst i wybierz właściwe odpowiedzi (a,b lub c)?. Nie pomogły nawoływania.Przeczytaj podany tekst,a następnie odpowiedz na zamieszczone pod nim pytania,używając zdań złożonych z podrzędnym orzecznikowym.Pamiętaj o przecinkach.. He She We It TheyI 2 Uzupełnij tekst, używając wyrazów z ramki.. Zakreśl jedną z liter: A, B, C albo D. Zakreśl literę A, B lub C.. 10.1.Proszę o pomoc plissss.. -Bądz bardzo miły dla Ludeczki-powiedziała mama.-To czarująca dziewczynka i chciałabym, żebyś jej pokazał,że jesteś dobrze wychowany.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 2 punkty.. Question from @Aniawinia - Szkoła podstawowa - Język angielski .. Uwaga!6 Przeczytaj tekst.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.GA-P1 Strona 9 z 9 Zadanie 10.. Zakreśl literę A, B albo C. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Zakreśl literę: A, B albo C. Uwaga.y!. Ćw 4/84 - wstaw kolory przy częściach garderoby Minie z ramki na górze..

3 Przeczytaj tekst i zaznacz właściwe dokończenie zdania.

Oczywiście Jacek pobiegł za psem.. Obrazki pokoloruj.. 1 strona 51.. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej.. Następnie powiedz do których postaci pasują.. Exam spot Przeczytaj tekst .Dobieranie zdań do poleceń 4 Przeczytaj poniższe polecenia (1-5).. Przyporządkuj każdemu z nich właściwe zdanie angielskie (a-f).. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Art Geography History Maths Music PEPrzeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Popatrz i zakreśl.. Oto ten tekst: 24 kwietnia 2004 roku świat dowiedział się,że piętnastoletni chłopiec z Gdańska,Jaś Mela,wraz z polskim polarnikiem Markiem Kamińskim dotarł na Biegun Północny.Jaś jest najmłodszym na świecie zdobywcą .Przeczytaj tekst.Na jego podstawie zredaguj dwa zdania współrzędnie złożone .. 10.1.Przeczytaj uważnie teksty, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nimi.. Ćw 3/84 w diagramie znajdź wyrazy z ramki na górze.. Jedno zdanie podane zostało dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Kate, the Duchess of Cambridge, .. • Tylko jedna z podanych odpowiedzi pasuje do zdania w dymku - zdecyduj, która to odpowiedź.Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie dokończ zdania.. Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych, 4 lipca 1776 r.Ex 13 - Popatrz na teksty i przeczytaj je na głos.. Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego..

Podkreśl właściwe odpowiedzi.

They usually describe animals _____ small ears and long tails - like giant cats.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. 1 Na słońcu zachodzą burzliwe procesy, więc naukowcy nazywają je kapryśną gwiazdą.. Potem posłuchaj nagrania jeszcze raz i sprawdź .. 7 Przeczytaj uważnie tekst.. W każdym zdaniu Znajdź jeden niepasujący wyraz i zastąp go wyrazem z ramki Answer.. CD 1.10 Posłuchaj i napisz.. 2 Przeczytaj tekst po raz kolejny.. W pewnej chwili zza bloku Dawida, kolegi Jacka, wybiegł kot.. to be 1 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. 1 1 2 2 3 42 CD1.07 MP3007 Zakreśl właściwe słowa.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Tekst źródłowy W sercu przeklętego króla [Władysława] zwyciężyła pokusa szatana, czyniąc go zbyt ufnym [w swe siły].. Uwaga!. Nowa Era Rozwiązanie zadania: zad.. Ex 12 - Pokoloruj jedną z postaci z ćwiczenia 11, następnie uzupełnij pytania i odpowiedz .Przeczytaj tekst obok które z podanych odpowiedzi a little.. Jacek wyszedł we wtorek po południu na wiosenny spacer ze swoim psem Koralem.. Zakreśl właściwe wyrazy Następnie połącz pytania z odpowiedziami Answer .Przeczytaj zdania i wstaw nr chmurki obok obrazka dziecka, które ta chmurka opisuje.. Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań.Przeczytaj dwa teksty na temat pszczół..

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.

Ex 11 - Posłuchaj CD 1.52 NEA_Pol_L2_Tk1_52.mp3 i postaw √ obok tych postaci, których opis jest zgodny z obrazkiem.. Następnie narysuj i napisz.. Uzupełnij luki (9.1. zdaniami (A - D) tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.Przeczytaj teksty 1-4 i odpowiedz na pytania.. W zarozumiałości swej (.). sądził, że wojska [tureckie] on jedenI Przeczytaj tekst i zakreśl właściwe odpowiedzi.. Ojczyzna nasza znalazła się nad .Lesson 2: 2 Uczniowie zakreślają w dymkach właściwe słowa zgodnie z rysunkami.. 5 maja 2021 14:40 Wypracowania.. Wpisz w każdą lukę (13.1 - 13.4) literę którą oznaczono brakujące zdanie.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.Zakreśl właściwe formy czasowników .. Question from @Milena4441 - Gimnazjum - Język angielski.. Niech jeden z utworów Wisławy Szymborskiej lub Czesława Miłosza zaimspiruja cie do pisania opowiadania .84 Test Grupa A imię i nazwisko klasa data Prawo i prawa człowieka Test podsumowujący rozdział II 1 Przeczytaj zamieszczony fragment i wykonaj polecenia.. 2 Obserwacje są prowadzone od 170 lat, ale trwają do dzisiaj.. Zakreśl właściwe wyrazy.. Dobierz brakujące zdania (A-E) tak, aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Przeczytaj tekst i wpisz nazwę opisanego w nim zawody następnie zdecyduj czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe Answer..

It It I We He SheI 4 Zakreśl właściwe wyrazy.

Przyjaciółka mamy przyszła ze swoją córeczką o czwartej.Przeczytaj informacje o Norwegii Opisz pogodę w tym kraju Wzorując się na tekstach z ćwiczenia drugiego.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.Przeczytaj poniższe napisy informacyjne, a następnie wybierz właściwe zakończenia zdań.. Sławomir Mrożek PÓŁPANCERZE PRAKTYCZNE Jestem starym subiektem1 i widziałem w swoim życiu wiele towarów niechodliwych, ale .. Uzupełnij zdanie.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Przeczytaj tekst i zdania (1-6) Następnie zakreśl właściwe odpowiedzi :T (True) lub F (False) Za każde popra…Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Przeczytaj tekst i zakreśl odpowiednie wyrazy karlikromanowski7 karlikromanowski7 05.11.2019Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie dokończ zdania.. Zakreśl literę A, B lub C.. Następnie uzupełniają zdania o sobie i ilustrują je rysunkiem.. Pies szarpnął smycz, a ta odpięła się od obroży.. Zakreśl wyraz w kółko i połącz z odpowiednim obrazkiem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt