Zaznacz literami obiekty geograficzne których nazwy podano poniżej afryka

Pobierz

Morze Czerwone.. C. Wyżyna Wschodnioafrykańska.. Wpisz do tabeli nazwy wskazanych obiektów geograficznych oznaczonych na mapie numerami.. Podkreśl te, które nie pasują do żadnej z podanych grup.. Wielkie Góry Wododziałowe.. Zaznacz literami obiekty geograficzne, których nazwy podano poniżej.. C. Wyżyna Wschodnioafrykańska.. 2 Na północy kontynentu jest położona Aleksandria(31°N, 30°E).. Wpisz do tabeli właściwe nazwy miast zaznaczonych na mapie numerami (1-6), a następnie zamaluj sygnaturę oznaczającą największe miasto Australii .Najwyższe szczyty: Azji -Mount Everest Europy-Mount Blanc Największe półwyspy: Australia-York Najdłuższe rzeki: Azja-Jangcy Afryka-Nil Ameryka Płd.-Amazonka Ameryka Płn.-Missisipi-Missouri Jeziora: Afryki-Wiktorii Ameryki- Płn.-Górne Europy-Morze Kaspijskie/Bajkał WSZYSTKO W JEDNYM!Afryka Grupa A Na podstawie mapy konturowej zamieszczonej poniżejwykonaj polecenia 1-2.. Zaznacz na mapie z zadania 1 region o bardzo dużych zasobach ropy naftowej.. / 5 pkt) 2 Zaznacz punkty, w których opisano atrakcje turystyczne Kenii.. A. Nizina Chińska.. B.Zadania z działu AFRYKA 1.. Morze Czerwone.. Zaznacz literami obiekty geograficzne, których nazwy podano poniżej.. Zaznacz literami obiekty geograficzne, których nazwy podano poniżej.. Geografia Zaznacz na mapie konturowej Afryki literami obiekty geograficzne, których nazwy podano poniżej: A Kotlina Konga B Morze Czerwone C Niger D Atlas E Tanganika F Madagaskar G Namib H Wyżyna Wschodnioafrykańska I Rzeka Kongo J NiasaPytanie 29 stycznia 2022 Szkoła podstawowa Geografia Zaznacz na mapie konturowej Afryki literami obiekty geograficzne, których nazwy podano poniżej: A Kotlina Konga B Morze Czerwone C Niger D Atlas E Tanganika F Madagaskar G Namib H Wyżyna Wschodnioafrykańska I Rzeka Kongo J Niasa Odpowiedź nauczyciela ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌Afryka Test sprawdzający - rozdział II Grupa B Na podstawie mapy konturowej zamieszczonej poniżej wykonaj polecenia 1-2. a) Klimatogram wykonano na obszarze E. występowania klimatu F. Tanganika..

Zaznacz literami obiekty geograficzne, których nazwy podano poniżej.

Zaznacz literami obiekty geograficzne, których nazwy podano poniżej.. Mapa gęstości ludności Mapa gęstości ludności z podziałem na państwa Mapa obszarów naturalnej roślinności Afryki1 Na podstawie mapy konturowej zamieszczonej poniżej wykonaj polecenia 1-2.. Góry Kaukaz.. Mapa polityczna Afryki Mapa polityczna Afryki przedstawia położenie Państw i ich stolic (w języku polskim).. E. Nizina Zachodniosyberyjska.. Zaznacz literami obiekty geograficzne, których nazwy podano poniżej.. 2.Do podanych nazw państw dopisz nazwy ich stolic.. B. Przylądek Jork.. Zaznacz literami obiekty geograficzne, których nazwy podano poniżej.. Morze Czerwone.. a) Kenia - _____Afryka Test sprawdzający - rozdział II Grupa B Na podstawie mapy konturowej zamieszczonej poniżej wykonaj polecenia 1-2.. Wielkie Góry Wododziałowe.. a) Kenia - ___________________________________________Afryka Na podstawie mapy konturowej zamieszczonej poniżej wykonaj polecenie z zadania .. Wpisz do tabeli właściwe nazwy miast zaznaczonych na mapie numerami (1-6), a następnie zamaluj sygnaturę oznaczającą największe miasto Australii .poniżej wykonaj polecenia 1-2.. A. podzwrotnikowego morskiego.. B. Przylądek Jork.. 2 Do podanych nazw państw dopisz nazwy ich stolic.. Wielkie Góry Wododziałowe.. Wpisz do tabeli właściwe nazwy miast zaznaczonych na mapie numerami (1-6), a następnie zamaluj sygnaturę oznaczającą największe miasto Australii.Opublikowany 2021-01-13 22:38:20..

Zaznacz literami obiekty geograficzne, których nazwypodano poniżej.

A. Migracje wielkich stad antylop gnu nad rzekę Mara.Zaznacz literami obiekty geograficzne, których nazwy podano poniżej.. Do podanych nazw państw dopisz nazwy ich stolic.. Zaznacz literami obiekty geograficzne, których nazwy podano poniżej.. Numer na mapie Nazwa obiektu geograficznego 1 .Zaznacz literami obiekty geograficzne, których nazwy podano poniżej.. Największą pustynią w Afryce jest _____.. C. Wyżyna Wschodnioafrykańska.. B. Przylądek Jork.. Wielkie Góry Wododziałowe.. Na zachodzie kontynentu jest położone Wagadugu (12°N, 2°W).Na podstawie mapy konturowej zamieszczonej poniżej wykonaj polecenia 1-2.. Na zachodzie kontynentu jest położonezaznacz prawidłowe dokończenia zdań.. Wpisz do tabeli właściwe nazwy miast zaznaczonych na mapie numerami (1-6), zamaluj sygnaturę Na podstawie mapy oraz własnej wiedzywykonaj polecenia.7.. Afryka Test sprawdzający - rozdział II Grupa B Na podstawie mapy konturowej zamieszczonej poniżej wykonaj polecenia 1-2.. Morze Czerwone.. Morze Czerwone.. B.Rozpoznaj opisane poniżej obiekty geograficzne, a następnie zaznacz je odpowiednimi literami na mapie konturowej.. Na podstawie klimatogramu oraz własnej wiedzy zaznacz prawidłowe dokończenia zdań.. Na zachodzie kontynentu jest położone Wagadugu (12°N, 2°W).Afryka Test sprawd aj cy ro d ia II Grupa B Na podstawie mapy konturowej zamieszczonej poniżej wykonaj polecenia 1-2..

Poniższy ...Zaznacz literami obiekty geograficzne, których nazwy podano poniżej.

Wielkie Góry Wododziałowe.. Na podstawie mapy konturowej zamieszczonej poniżej wykonaj polecenia.. Zaznacz literami obiekty geograficzne, których nazwy podano poniżej.. B. Półwysep Indochiński.. C.Na mapie Afryki zaznacz obiekty geograficzne podane w załączniku.. Question from @Ankaq456 - Gimnazjum - Geografia .. Na mapie Afryki zaznacz obiekty geograficzne podane w załączniku.. Zaznacz literami obiekty geograficzne, których nazwy podano poniżej.. Afganistan, Kuwejt, Arabia Saudyjska, Singapur, Korea Północna, Tajwan Azjatyckie tygrysyKraje naftowe 9.. Havs Mapa w załączniku :) 5 .. które wchodzą w skład .Mapa fizyczna zawierająca nazwy najważniejszych obiektów geograficznych Afryki (w przybliżeniu).. Zaznacz literami obiekty geograficzne, których nazwy podano poniżej.. Wpisz do tabeli właściwe nazwy miast zaznaczonych na mapie numerami (1-6), a następnie zamaluj sygnaturę oznaczającą największe miasto Australii .Zaznacz literami obiekty geograficzne, których nazwy podano poniżej.. B. Przylądek Jork.. B. Przylądek Jork..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt