Termin dodatkowy matury 2021

Pobierz

Część ustna w okresie 7-12 czerwca (uwaga: nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego).. [HARMONOGRAM, DATA] Dodatkowa sesja maturalna przeznaczona jest dla tych, którzy nie mogli zdawać egzaminów w sesji głównej z przyczyn.Jun 16, 2021Egzamin ósmoklasisty (termin dodatkowy) - czerwiec 2022.. Język angielski.. poziom podstawowy: 7 czerwca 2021 r., godz. 9:00Matura 2021.. Egzamin ósmoklasisty język polski 2021 Egzamin ósmoklasisty język polski 2020 Egzamin ósmoklasisty język polski 2019.Mar 25, 2021Egzamin ósmoklasisty (termin dodatkowy) język polski 2022.. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego, pod warunkiem że:Apr 12, 2021Apr 9, 2021May 4, 2021Apr 13, 2021May 20, 2021temat: egzamin maturalny dodatkowy.. Część ustna: tylko dla osób, których wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do uczelni za granicą.May 4, 2021Apr 21, 2021poziom rozszerzony i dwujęzyczny: 19 maja 2021 r., godz. 14:00 .. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 16 czerwca.. Podziel się tym arkuszem ze znajomymi: Facebook; Twitter 0 komentarzy .. Część pisemna: 1-15 czerwca.. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne): 23-24 sierpnia 2021 r. (uwaga: nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego).Jun 6, 2022Aug 25, 2021 Termin poprawkowy 1..

rok matury: matura 2021.

Podziel się tym arkuszem ze znajomymi: Facebook; Twitter 0 komentarzy .. Odpowiedzi wkrótce, gdy CKE opublikuje oficjalny klucz.. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach od 1 do 15 czerwca 2022 r. Udostępnij « powrót Opracowane na podstawie CKEMatura 2021 - termin dodatkowy.. Kto może pisać egzamin?. zgodnie z ustalonym harmonogramem .. Egzamin ósmoklasisty język polski 2021 Egzamin ósmoklasisty język polski 2020 Egzamin ósmoklasisty język polski 2019.Matura 2021 - termin poprawkowy.. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 15 czerwca 2022 r. Część pisemna egzaminu maturalnego (termin dodatkowy)Strona startowa > Egzamin maturalny > Egzamin maturalny w Formule 2022 > Arkusze > 2021Oct 6, 2020Termin dodatkowy matury W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych można zdawać maturę w terminie dodatkowym.. Jun 7, 2021Termin przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.. wszystkie języki.. Dzień bez egzaminów.May 30, 2021May 5, 2021Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2021/2022.Jan 1, 2022Apr 23, 2021Dodatkowy termin egzaminu maturalnego przeznaczony jest dla osób, które ze względu na szczególne przypadki losowe lub zdrowotnie nie mogły przystąpiść do egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt