Argumenty odwołujące się do faktów i logiki

Pobierz

wypowiedź o charakterze argumentacyjnym?. Wpiszcie odpowiednią literę / tabelka w zeszycie /.. Argument odwołujący się do emocji - 1 p.. W czasie fazy snu REM mózg utrwala pamięć i porządkuje napływające informacje.. Argumenty rzeczowe (odwołujące się do faktów) W celu uzasadniania stanowiska odwołujemysiędo konkretnych informacji - faktów,danych liczbowych, cytatów; w tego typu argumentach trzeba sięodwołaćdo właściwej nazwy, opisać zjawiska za pomocą relacji lub narracji; w funkcjiArgumenty odwołujące się np. do faktów, logiki, emocji, zilustrowane odpowiednimi przykładami ORAZ/LUB wykorzystanie przykładów w funkcji argumentacyjnej.. 5 Przyznaje się punkty tylko z jednego poziomu, tego,Wybierz trafne argumenty do postawionej tezy: "Komputer to przyjaciel człowieka" answer choices .. Wykazano, że brak głębokiego snu przyspiesza starzenie się organizmu.. Argumenty uporządkowane, np. zhierarchizowane; zbudowane ze stwierdzenia argumentacyjnego, komentarza i przykładu.. np. Badania potwierdzają skuteczność tego .• argumenty odwołujące się do faktów i logiki • argumenty emocjonalne • akapit • wyjaśnia różnice pomiędzy argumentami odwołującymi się do faktów i logiki a argumentami emocjonalnymi • gromadzi argumenty do podanych tez • formułuje tezę do podanych argumentów • wskazuje w podanym tekście argumenty odwołujące się .Argumenty/przykłady częściowo uporządkowane..

... Zaznacz argumenty odwołujące się do faktów i logiki.

rozróżnia argumenty odnoszące się do faktów i logiki oraz odwołujące się do emocji; 3. tworzy logiczną, semantycznie pełną i uporządkowaną wypowiedź, stosując odpowiednią do danej formy gatunkowej kompozycję i układ graficzny; rozumie rolę akapitów w tworzeniu całości myślowej wypowiedzi.2) rozróżnia argumenty odnoszące się do faktów i logiki oraz odwołujące się do emocji; Powyższe umiejętności uczniów z powodzeniem doskonali się podczas pracy z każdym filmem, gdyż zwykle rozmowę z uczniami na temat poznanego dzieła filmowego rozpoczynamy od określenia tematyki, wskazania głównych wątków, dookreślenia .Nov 27, 20205. tworzy argumentację potwierdzającą podaną .. Bezbłędność rzeczowa.. Argumenty odwołujące się np. do faktów, logiki, emocji, zilustrowane odpowiednimi przykładami ORAZ/LUB wykorzystanie przykładów w funkcji argumentacyjnej.Argumenty odwołujące się np. do faktów, logiki, emocji, zilustrowane odpowiednimi przykładami wykorzystanymi w funkcji argumentacyjnej..

ü argumenty i przykłady uporządkowane, zhierarchizowane.2.

• Argumenty odwołujące się np. do faktów, logiki, emocji, zilustrowane odpowiednimi przy-ü argumenty odwołujące się do faktów, emocji, logiki.. Częste słuchanie muzyki, zdaniem badaczy, obniża poziom zdenerwowania.. Jednak, czy aby na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, jaki wpływ ma sen na zdrowie?. Może być podporządkowane różnym celom: służyć przekonaniu do własnych racji, rozstrzygnięciu wątpliwości (czyli dążności do prawdy), znalezieniu rozwiązania w trudnej sytuacji.Dec 17, 2021Argumentowanie jest bardzo istotnym i częstym działaniem podejmowanym przez człowieka.. - funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektur, poprawność rzeczowa.. 0-2 rozróżnia argumenty odnoszące się do faktów i logiki oraz odwołujące się do emocjiDobrze wiesz, jak świetnie czujesz się po dobrze przespanej nocy.. .• gromadzisz argumenty do podanych tez • formułujesz tezę do podanych argumentów • wskazujesz w podanym tekście argumenty odwołujące się do faktów i logiki oraz argumenty emocjonalne • tworzysz argumentację potwierdzającą podaną tezę oraz zaprzeczającą jej • wskazujesz w podanym tekście argumenty oraz przykładyTypy argumentów.. - Kompetencje literackie i kulturowe: 2pkt.. Praca spełnia wszystkie wymagania na 3 pkt i niektóre na 5 pkt..

Argument odwołujący się do faktów i logiki - 1 p. Argumenty/przykłady uporządkowane.

- Kompozycja tekstu: 2pkt.. aktywnie uczestniczyć w dyskusji.. Komputery kradną nam czas.. Warto wiedziećKomentarz: Posługując się argumentami, możemy odwoływać się do faktów i logiki lub do emocji.. Jeśli nie zarywasz często nocy, wolniej się starzejesz.. 5 pkt • Pogłębiona argumentacja.. World Languages, 26.06.2019 08:00 .2. argumenty są poparte właściwymi przykładami, 3. argumenty są przedstawione w sposób uporządkowany, np. od najbardziej do najmniej ważnego albo w porządku argument - kontrargument.. 4 Praca spełnia wszystkie wymagania na 3 pkt i niektóre na 5 pkt.rozróżnia argumenty odnoszące się do faktów i logiki oraz odwołujące się do emocji.. Notatka w zeszycie: Argumenty odwołujące się do faktów i logiki - czyli do konkretnych informacji, np. wyników badań naukowych, wypowiedzi znanych specjalistów oraz do logicznego myślenia.. - zgodna z formą wypowiedzi, wypowiedź spójna i logiczna, podzielona na funkcjonalne, graficznie .Argumenty odwołujące się np. do faktów, logiki, emocji, zilustrowane odpowiednimi przykładami ORAZ/LUB wykorzystanie przykładów w funkcji argumentacyjnej.. Może być podporządkowane różnym celom: służyć przekonaniu do własnych racji, rozstrzygnięciu wątpliwości (czyli dążności do prawdy), znalezieniu rozwiązania w trudnej sytuacji.Wpisz odpowiednią literę L - argumenty odwołujące się do faktów i logiki E - argumenty odwołujące się do emocji..

Określcie, które z podanych argumentów odwołują się do faktów i logiki, a które do emocji.

Dzięki komputerom możemy szybko nawiązać kontakty.. ü argumenty poparte przykładami , wykorzystanie przykładów w funkcji argumentacyjnej.. Pogłębiona argumentacja.. L - argumenty odwołujące się do faktów i logiki E - argumenty odwołujące się do emocji Częste słuchanie muzyki, zdaniem badaczy, obniża poziom zdenerwowania.uporządkowana, argumenty odwołujące się do emocji, faktów i logiki poparte przykładami.. Argumenty/przykłady uporządkowane, np. zhierarchizowane..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt