Egzamin ósmoklasisty dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną nagranie

Pobierz

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego sprawdza, w jakim stopniu uczeń VIII .. całe nagranie z dwukrotnie odczytanymi tekstami, poleceniami i przerwami na wykonanie zadań TYPY ZADAŃArkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJNP_800) .. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty - Dz.U.. Karta odpowiedzi.. Zasady oceniania rozwiązań zadań.. Egzamin ósmoklasisty.. Załączniki od 1 do 16.. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OMAP_800)Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OPOP-) Arkusz egzaminacyjny.. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OPOP_800) .. 24 grudnia 2018.. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJRP_800) Arkusz egzaminacyjny ; Zasady oceniania rozwiązań zadań ; Transkrypcja nagrań ; Język włoski.. Egzamin maturalny.. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OMAP_200) .. Arkusze próbne marzec/kwiecień 2020 - Język hiszpański .. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJAP-) Arkusz egzaminacyjny..

Egzamin ósmoklasisty - uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną.

Zasady oceniania rozwiązań zadań.. Zasady oceniania rozwiązań zadań.. .Egzamin ósmoklasisty 2021 .. Egzamin zawodowy.. O egzaminie; Podstawa programowa; Informatory; .. Egzamin ósmoklasisty.. Nagrania.Język rosyjski.. Zasady oceniania rozwiązań zadań.. Liczba mnoga - scenariusz zajęć/autyzm (i nie tylko)dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OPOP-C00-2103 .Egzamin ósmoklasisty.. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OPOP_400) Arkusz egzaminacyjny.. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OPOP_100) Arkusz egzaminacyjny.. Zasady oceniania rozwiązań zadań.. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w .powtórz z nami egzamin ósmoklasisty Informacje Informatory Terminy Procedury .. dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OPOP-) .. dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (OPOP-Q00-2103)Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OMAP_800) Arkusz egzaminacyjny + zeszyt rozwiązań; Zasady oceniania rozwiązań zadań; 30 marca 2020 r. Język polski..

OMAP- - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu.

Transkrypcja nagrań.. Egzamin eksternistyczny.Arkusze do egzaminu próbnego dla ósmoklasisty - matematyka.. OMAP-C00-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka.Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJNP_800) .. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EO_2) Arkusz egzaminacyjny.. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJAP_800) Arkusz egzaminacyjny..

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJAP-) ...

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJNP-)Na stronie CKE od 18 grudnia dostępne są przykładowe arkusze arkusze egzaminacyjne dla uczniów: bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EO_1) Arkusz egzaminacyjny.. W grudniu 2018 r.Data opublikowania: 2021-05-25 21:04:08.. Nagrania z wydłużonymi przerwami.. Zasady oceniania rozwiązań zadań.Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022.. Nagrania.. Rozwój mowy i myślenia - ćwiczenia.. Język polski.. wspomagam proces uczenia się uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu; pomagam zdobyć odpowiednie umiejętności i przygotowuję do egzaminów.. IPET wzór arkusza z przykładowymi wpisami.. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ( na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) - Egzamin ósmoklasisty - dostosowania: .. Dobry film; Dostosowanie klasy dla uczniów ze spektrum autyzmu;Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Materiały Arkusz egzaminacyjny OJAP-800-2004p.pdf 2.13MB Plik dźwiękowy OJAP-800-2004p.mp3 6.41MB Zeszyt rozwiązań ZR-A8-2004p.docx 0.08MBUczeń z autyzmem.. Zasady oceniania rozwiązań .Egzamin ósmoklasisty..

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OPOP-) ...

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OJAP_Q00) Arkusz egzaminacyjny.Nagranie z webinaru poświęconego zagadnieniom, które warto wiedzieć przed egzaminem ósmoklasisty 2022 z języka polskiego.. Język polski.. Język angielski.. Transkrypcja nagrań.Informator o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019_czarnodruk; Informator o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; Przykładowe arkusze egzaminacyjne - egzamin ósmoklasisty XII 2017 r. Arkusze - Próbny egzamin ósmoklasisty XII 2018 r.Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + Aneks 2022; Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka francuskiego od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + Aneks 2022Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OPOP_200) Arkusz egzaminacyjny.. Karta odpowiedzi.. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OMAP_800)Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (800) Arkusz egzaminacyjny + zeszyt rozwiązań; Nagranie do zadań w formacie mp3 .. Język angielski.. Arkusze pokazowe - grudzień 2018.. Egzamin zawodowy.. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJAP-) Arkusz egzaminacyjny.. Zeszyt rozwiązań.. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OPOP_100) _wersja XOMAP- - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących.. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia.. Autyzm - wycinane układanki.. Egzamin maturalny.. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJWP_100)Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (OPOP-Q00-2103) Arkusz egzaminacyjny.. ARKUSZE EGZAMINACYJNE - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021.. Język angielski.. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJRP_800) .. Język polski.Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJAP-) Arkusz egzaminacyjny; Karta odpowiedzi; Mp3; Transkrypcja nagrań; Zasady oceniania rozwiązań zadań lekkim + zasady oceniania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt