Przyporządkuj wymienionym pojęciom właściwe ich wyjaśnienie demokratyzacja

Pobierz

A. konserwatyzm, B. liberalizm, C. socjalizm, D. komunizm 1.. Ideologia zakładająca, że najwyższą wartością jest człowiek, jego rozwój i szeroko pojęta wolność, której granicą jest moralność.. Wielka Koalicja.. Question from @Filipiusz - Szkoła podstawowa - Historia.. b. wzrosła społeczna i gospodarcza rola kobiet oraz ich aktywność publiczna .. zadanie z histori 2010-11-12 13:58:20; Zadanie z histori.. demokratyzacja B. indoktrynacja C. emancypacja a) uporczywe wpajanie.. B. indoktrynacja.. A - zniszczenia budynków Przyporządkuj wymienionym pojęciom ich właściwe wyjaśnienia.. Podobne pytania.. A - świadomość narodowa B - pochodzenie etniczne C - symbole narodowe D - kultura.. wyzwolenie, otrzymanie pełni praw .A.. Działania zbrojne polegające na zatapianiu przez niemieckie 2.. Ideologia zakładająca, że najwyższą wartością jest człowiek, jego rozwój i szeroko pojęta wolność, której granicą jest moralność.. 1 ocena | na tak 0%.. demokratyzacja B. indoktrynacja C. emancypacja 1. rozdział Kościoła od państwa i utrata jego dotychczasowych przywilejów2.. A. demokratyzacja.. Uznaje równość wszystkich ludzi, prawo do posiadania własności i swobodnego dysponowania nią oraz nieograniczoną 2.Przyporządkuj wymienionym poniżej pojęciom właściwe ich wyjaśnienie.. Plan Schlieffena okręty podwodne statków zmierzających do wrogich portów..

Przyporządkuj wymienionym poniżej pojęciom właściwe ich wyjaśnienie.

1. rozdział Kościoła od państwa i. Przyporządkuj wymienionym poniżej pojęciom właściwe ich wyjaśnienie.. Demokratyzacja B. Indoktrynacja C. Emancypacja .Przyporządkuj pojęciom odpowiednie definicje.. Ideologia zakładająca, że najwyższą wartością jest człowiek, jego rozwój i szeroko pojęta wolność, której granicą jest moralność.. Uznaje równość wszystkich ludzi, prawo do posi adania własności i swobodnego dyspono wania nią oraz nieograniczoną wolnośćgospodarczą.. 2011-06-13 17:08:10; Zadanie z histori pls.. konserwatyzm, B. liberalizm, C. socjalizm, D .. 1.demokratyzacja życia politycznego.. 2.uporczywe wpajanie społeczeństwu określonych poglądów i przekonań często za pomocą propagandy.. A. Lend-Lease Act B. Karta .Przyporządkuj wymienionym pojeciom właściwe ich wyjaśnienie historia klasa 7.. C. emancypacja.. Przyporządkuj wymienionym poniżej pojęciom właściwe ich wyjaśnienie.. demokratyzacja B. indoktrynacja C. emancypacja; a) uporczywe wpajanie społeczeństwu określonych poglądów i przekonań, często za pomocą; propagandy ……………………………………….Przyporządkuj wymienionym poniżej pojęciom właściwe ich wyjaśnienie.. Przyporządkuj wymienionym pojeciomPrzyporządkuj wymienionym poniżej pojęciom właściwe ich wyjaśnienie.. 0 1 Odpowiedz..

1 Przyporządkuj wymienionym poniżej pojęciom właściwe ich wyjaśnienie.Mar 6, 2021Mar 5, 2021A.

Ultimatum B. Jeden z rządów Rosji w okresie Dwuwładzy po rewolucji lutowej 4.Przyporządkuj wymienionym pojęciom odpowiednie informacje: 1.Tlen A.Odwrotność redukcji 2.Tlenek metalu B.Gwałtowne utlenianie 3.Tlenek niemetalu C.Można otrzymać z fosforu lub siarki 4.Utlenianie D.Składnik każdego tlenku 5.Redukcja E.Można otrzymać z wapnia lub sodu 6.Spalanie F.Odwrotność utleniania3 Przyporządkuj podanym pojęciom właściwe opisy.. a) intifada b) kibuc c) fundamentalista d) szyita i mam te słowa połączyć z : 1*--> wyznawca odłamu islamu nieuznającego Sunny 2*--> arabskie określenie buntu,powstania 3*--> os. rygorystycznie przestrzegająca zasad religii 4*--> rolnicza spółdzielnia produkcyjna w IzraeluPrzyporządkuj wymienionym pojęciom ich właściwe wyjaśnienia.. Ruch pol ityczny, którego działa cze .Przyporządkuj wymienionym poniżej pojęciom właściwe ich wyjaśnienie A.demokratyzacja B.indoktrynacja C.emancypacja 1.rozdział kościoła od państwa i utrata jego dotychczasowych przywilejów.. 2009-09-21 16:05:53; Zadanie z histori?. W tym celu wpisz odpowiednie numery w wykropkowane miejsca.. (./3 pkt) 1. plebiscyt A. zrzeszenie osób, których celem jest realizacja określonych .. 6 Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli litery przyporządkowane wymienionym niżej (./1 pkt) skutkom I wojny światowej..

Przyporządkuj wymienionym czynnikom narodotwórczym ich właściwe opisy.

Filipiusz @Filipiusz.. Uznaje równość wszystkich ludzi,Oct 30, 20211.Przyporządkuj wymienionym poniżej pojęciom właściwe ich wyjaśnienie.. Rząd Tymczasowy A..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt