Uzupełnij zdania wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach stosując je w odpowiedniej formie

Pobierz

Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów.. Wymagana jest pelna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.Uzupełnij podane zdania wykrzyknikami.. Uzupełnij zdania.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podanew nawiasach.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. W każdą lukę możesz wpisać nie .Uzupełnij dialog odpowiednią formą wyrazów podanych w nawiasach.pliss na jutro!. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów .. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. 2010-10-01 14:19:50; Wpisz podane wyrazy w odpowiedniej formie 2010-02-15 09:13:50; Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie: 2011-01-08 14:59:38; Uzupełnij tekst, wstawiając właściwe wyrażenia w odpowiedniej formie.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. Jeśli jest to konieczne, dodaj inne wyrazy.. Po przyimkach używamy rodzajników cząstkowych (du, de l', de la' des), które należy uzgodnić z rzeczownikiem, do którego się odnoszą.. B. Drugie zdanie składowe jest współrzędne do zdania pierwszego.Zadanie 13 (0-3) Uzupełnij zdania 13.1.-13.3..

Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach, stosując je w odpowiedniej formie.

Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.uzupelnij zdania wyrazami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie uzyj will lub be going to lub czasu present continuous jesli to konieczne podaj inne wyrazy Uzupełnij tekst podanymi wyrazami.. Jeśli to konieczne, dodaj inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i poprawne gramatycznie zdania.. Wir………….. oft zusammen shoppen und………….die…Uzupełnij zdania 1-5 wykorzystywane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.Nie należy zmieniać kolejności wyrazów , trzeba natomiast dodać wszystkie niezbęde elementy, aby otrzymać logiczne i gramatyczne poprawne zdania.. W każdym zdaniu brakuje maksymalnie czterech elementów.. 2014-10-16 21:26:09 Uzupełnij zdania 13.1.-13.4.. Orzeczenia mają formę bezokoliczników.. Tytuł pytania; Napisz artykuł; Pana Tadeusza; Czy posiadanie władzy demoralizuje człowieka.. Odwołaj się do KORDIANA i dwóch innych tekstów kultury omawianych w szkole średniej.uzupelnij zdania wyrazami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie uzyj will lub be going to lub czasu present continuous jesli to konieczne podaj inne wyrazy Piotr w imieniu apostołów wyznał żę Jezus jest Mesjaszem, ponieważ Proszę ładne zdanie albo zdania !. Wybierz TRZY właściwe odpowiedzi spośród podanych..

!Uzupełnij poniższe zdania wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.

2011-11-10 18:27:19Uzupełnij zdania wykorzystując podane wyrazy w odpowiedniej formi.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.Uzupełnij zdania,wpisując podane wyrazy.. Let's get out of this concert right now.Uzupełnij zdania, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast dodać wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Uwaga!. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, aby otrzymać logiczne igramatycznie poprawne zdania.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów i dodaj wszystkie niezbędne elementy, tak aby otrzymać poprawne zdania.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Nie należy zmieniaćkolejności podanych wyrazów, trzebanatomiast - jeżeli jest to konieczne - dodaćinne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logicznei gramatycznie poprawne.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne..

Uzupełnij poniższe zdania, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.

1.Zadanie 13.. Wykorzystaj podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie i- jeśli to konieczne- dodaj inne wyrazy.. Question from @Foczka53677 - Gimnazjum - Język angielskiUzupełnij zdania.Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazypodane w nawiasach.. Jeśli jest to konieczne, dodaj inne wyrazy.. 2014-01-28 18:56:17; Uzupełnij poniższe zdania bierne odpowiednią formą czasownika w nawiasie.. Salon (le salon) jest rodzaju .Zadanie 5.. Feb 9, 2021Feb 1, 2021Feb 1, 2021Jan 20, 2021Uzupełnij zdania.. W każdą lukęmożesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy,wliczając w to wyrazy już podane.. Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów, dodaj wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. 2009-12-10 17:26:54; Uzupełnij zdania wstawiając wyrazy podane poniżej i stosując je w odpowiedniej formie gramatycznej 2011-06-01 21:03:18; Uzupełnij zdania dotyczące męskiego układu rozdroczego,wpisując w odpowiedniej formie podane niżej pojęcia 2016-11-19 20:30:01; Uzupełnij zdania 1-5 .Język hiszpański Uzupełnij zdania 9.1.-9.4..

2011-03-25 16:55:04; Uzupełnij zdania 1-4 podanymi wyrazami w odpowiedniej formie.

Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.Uzupełnij zdania.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach, stosując je w odpowiedniej formie.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. 2012-04-19 15:19:25; Uzupełnij zdania 1-5 wyrazami z nawiasów w odpowiedniej formie.Uzupełnij zdania, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. Uwaga!Uzupełnij zdania (1-5).. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodaé inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Uwaga!. Nie należy zmieniać kolejno - Pytania i odpowiedzi - Język francuski .. Uzupełnij zdania 13.1.-13.3.. Język francuski - szkoła podstawowa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt