Badanie tranzystora bipolarnego wnioski

Pobierz

Rysowanie charakterystyk wyj ściowych 4.. Wykorzystuj ąc przyrz ąd pomiarowy dokona ć rozpoznania tranzystora oraz pomiaru współczynnika wzmocnienia pr ądowego β i napi ęć progowych zł ączy p-n. 3.. T1 5 / 18Wnioski: Z przeprowadzonego doświadczenia wynika jednoznacznie ze wzrost temperatury pracy tranzystora bipolarnego powoduje wzrost parametru h21 czyli wzmocnienia tranzystora.. Badanie parametrow tranzystora bipolarnego.rar > Badanie parametrĂłw tranzystora bipolarnego.doc.. Pomierzyć czas załączania i czas wyłączania tranzystora w zależności od: - rezystancji RC przy ustalonej amplitudzie impulsu z generatora i ustalonym napięciu ECC,Wynika stąd wniosek, iŜ jedno z podstawowych wyprowadzeń elektrycznych tranzystora musi być .. VC >VB >VE dla tranzystora npn i VC

Badanie tranzystora bipolarnego.

Jestem studentem 2 roku informatyki i mam problem ze sprawozdaniem z elektroniki.. Sposób wykonania tranzystora polowego ze złączem p-n jest następujący.. Witam , chodzi mi o kilka kwestii mialem na lekcji zbadac tranzystor j/w no i mam kilka pytan : 1) jak sprawdzic miernikiem (omomierzem) czy jest to n-p-n , czy p-n-p 2) jak sprawdzic wyprowadzenia tranzystora tzn. baza-emiter-kolektor (tylko nie mowice w katalogu, albo ze zawsze z danej strony jest.Zastosowanie tranzystora, który działa jak przełącznik, pozwala bezpiecznie sterować podłączonym generatorem dźwięku.. Co to jest tranzystor?. Ogólny wykaz działań związanych uruchomieniem odpowiednichUwagi i wnioski (dotyczące przebiegu charakterystyk, ich odstępstw od przebiegów teoretycznych, wartości wyznaczonych parametrów, rozbieżności wyników pomiarów na różnych stanowiskach, oszacowania niepewności pomiarowej i błędów itp.).. Wyznaczanie rezystancji wej ściowej 3.. Na rys. 4.1.1 przedstawione są symbole graficzne tranzystorów npn i pnp oraz ich diodowe modele zastępcze.Badanie Tranzystora bipolarnego.. Wnioski.. Przemek89k 02 Lut 2008 19:38 10696 5.2.. Wnioski.. Tranzystor jest to element półprzewodnikowy pozwalający sterować przepływem prądu w obwodach elektrycznych..

4.Badanie tranzystora bipolarnego.

Bardziej szczegółowoinne1, Badanie charakterystyk tranzystora bipolarnego, Badanie parametrów.. Elementarna struktura tzw.tranzystora bipolarnego stanowi układ trzech stykających się warstw półprzewodnikowych, kolejno n-p-n (tranzystor typu n) lub p-n-p (tranzystor .Tranzystor jest elementem o trzech końcówkach (elektrodach) i służy do wzmacniania lub przełączania sygnałów.. Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.. Charakterystyka wej ściowa tranzystora bipolarnego OpisBadanie parametrów i ch-k tranzystora bipolarnego.. Elektroniki - charakterystyka tranzystora.. Sterowanie elementem z wykorzystaniem tranzystora W tym układzie przez wyprowadzenie mikrokontrolera płynie jedynie niewielki prąd, rzędu 0,8 mA, a buzzer jest zasilany przez tranzystor.Lab.. Spis ćwiczeń: Badanie tranzystora bipolarnego Symulacja komputerowa PSPICE 9.1 1.. Tranzystory bipolarne dzieli się na krzemowe i germanowe, a każdy z nich może być typu npn lub pnp.. Klasa Nazwisko i Imię Nr w dzienniku TECHNIKUM ŁĄCZNOŚCI K R A K Ó W 3 Ti Panek Piotr 25 Pracownia Elektroniczna Nr ćwiczenia Temat ćwiczenia Data Ocena Podpis 6 Badanie charakterystyk tranzystora bipolarnego.. Bardzo dziękujemy za zaproponowanie nowego tematu!. Jak wida ć najwi ęcej mocy wydziela si ę w czasie wył ączania..

Układ ...Badanie tranzystora bipolarnego.

wyst'pił bł'd podczas wyszukiwania.Do przeprowadzenia doświadczenia użyłem tranzystora bipolarnego BC211, trzech rezystorów o oporze Rb=(0,995±0,005) MΩ, Rc=Rl=(1,5±0,05) kΩ, R=(30±0.1) kΩ (wartości te zmierzyłem multimetrem cyfrowym).. Rys. 7 Charakterystyki tranzystora bipolarnego w układzie wspólnego emitera.Tranzystor bipolarny (dawniej: tranzystor warstwowy, tranzystor złączowy) - odmiana tranzystora, półprzewodnikowy element elektroniczny, mający zdolność wzmacniania sygnału.. W ćwiczeniu wyznaczaliśmy cztery współczynniki macierzy hybrydowej tranzystora jako czwórnika h 11, h 12, h 21, h 22.. Bardzo dziękujemy za zaproponowanie nowego tematu!. Pierwszy raz w życiu coś takiego mnie czeka :-).podstawowe elementy elektroniczne, cz. tranzystory charakterystyki krzyszczuk lis 15 2018 22 2018 wt 12:00 b7 cel celem poznanie opartychBadanie własności dynamicznych tranzystora bipolarnego.. Rysunek 2.. Witam.. 26.09 2 0 0 0 Zapoznać się .06.. Klasa Nazwisko i Imię Nr w dzienniku TECHNIKUM ŁĄCZNOŚCI K R A K Ó W 3 Ti Panek Piotr 25 Pracownia Elektroniczna Nr ćwiczenia Temat ćwiczenia Data Ocena Podpis 5 Badanie parametrów tranzystora bipolarnego..

Charakterystyka wejściowa tranzystora bipolarnego 2.

Charakteryzuje się tym, że niewielki prąd płynący pomiędzy dwiema jego elektrodami (nazywanymi bazą i emiterem) steruje .10 Badanie tranzystora bipolarnego 1.. BADANIE TRANZYSTORA BIPOLARNEGO.Badanie tranzystorów JFET.. Badanie tranzystora bipolarnego z izolowan bramk _IGBT_Rysunek 4: Schemat urządzenia pomiarowego do badania tranzystora bipolarnego.. Narysowa ć schemat i zestawi ć układ pomiarowy.. Układ pomiarowy przedstawiony jest na rys.2.12.. Badanie charakterystyk za pomocą mierników i źródeł prądu stałego jest metodą pracochłonną .. badanie.parametrow.tranzystora.bipolarnego.doc rozmiar 96 KB: wyszukiwarka.. Badanie tranzystora bipolarnego.. Wyniki są obarczone błędem spowodowanym głównie niedokładnością odczytu napięć na oscyloskopie.Badanie tranzystora bipolarnego Strona 2 z 5 a) Obliczanie wartości rezystora w obwodzie kolektora Ustalenie punktu pracy tranzystora: U CE =U Rc Z II prawa Kirchhoffa: U CE +U Rc-E C =0 U Rc +U Rc-E C =0 2 U Rc =E C 2 E U C Rc Z prawa Ohma: U Rc =I C R C C Rc C I U R b) Obliczanie wartości rezystora w obwodzie bazy Z własności .05.. Wyposażenie stanowiska do badania tranzystora bipolarnego.-Generator-Oscyloskop-2 zasilacze stabilizowane regulowane DC-2 woltomierze-2 amperomierze Projekt realizacji prac związanych z uruchomieniem tranzystora bipolarnego w danych układach pomiarowych.. Po sprawdzeniu otrzymasz punkty!Temat: Badanie tranzystora bipolarnego Numer Ćwiczenia: 6 Rok szkolny: 2001/2002 kl. III5 Grupa: 3 Data wykonania ćwiczenia: 13.12.2001 Data oddania ćwiczenia: 20.12.2001 Ocena: Podpis: Numer w dzienniku: 4 Cel ćwiczenia - zapoznanie się z budową i zasadą działania tranzystora bipolarnegoBadanie Tranzystora bipolarnego.. Michał Moroz, Paweł Tarasiuk, ćw.. 2 .10 2 0 0 0BADANIE TRANZYSTORA Adam Jagoda, Martyna Mendak klasa 3D, rok szkolny 2011/2012.. Cała ta trójka za wynalezienie tranzystora otrzymała w 1956 roku Nagrodę Nobla.. Rysowanie charakterystyk .. Mianowicie na laborkach zrobiliśmy pomiary tranzystora bipolarnego i na ich podstawie musze zrobić charakterystykę tranzystora.. Wyznaczanie rezystancji wejściowej 3.. Proszę, dodaj wyjątek dla do Adblock.. Ponadto użyłem też płytkę montażową, kilka przewodów, zasilacz, woltomierz, oraz generator sygnałów (oBadanie tranzystora bipolarnego Symulacja komputerowa PSPICE 9.1 Spis ćwicze ń: 1.. Zestawić układ pomiarowy przedstawiony na Rysunek 2.. Badanie charakterystyk tranzystora bipolarnego.rar > Badanie charakterystyk tranzystora bipolaranego.doc.. Na podłożu krzemowym typu p+ (dolna bramka) nanosi się warstwę epitaksjalną typu n (kanał), w której następnie wytwarza się metodą dyfuzji lokalnej warstwę p+ (górna bramka).. Wyniki pomiarów dla tranzystora bipolarnego zostały zestawione w tabelach 1, 2, 3 oraz 4.. Po sprawdzeniu otrzymasz punkty!. Nazwa bipolarne dotyczy tranzystorów, w których transport ładunków odbywa się za pośrednictwem obu rodzajów nośników jakie istnieją w półprzewodniku, tzn .Charakterystyki statyczne tranzystorów bipolarnych wyznacza się w układzie pomiarowym, którego schemat przedstawiono na rysunku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt