Rejestr działalności regulowanej wrocław

Pobierz

W swoich szeregach mamy .. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.Apr 8, 2021Feb 14, 2022May 13, 2022REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ nr rejestro wy Firma, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy 1/2012 SITA JANTRA Sp.. z siedzibĄ w chojnicy; 78-650 mirosŁawiec, .rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych złożony przez firmę ZOM Sp.. 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych.. 1. atf spÓŁka z o.o. sp.k.. 15 01 03 - opakowania z drewnaOdmowa wpisu do rejestru działalności regulowanej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).Wydarzenia .. 53-238 Wrocław.. z o.o. Lecha 10, 41-800 Zabrze 648-00-00-290 272758810 15 01 01 - Opakowania z papieru i tekturyBiuro Detektywistyczne PROSPEKTOR.. A. Ostrowskiego 7 53-238 Wrocław: 896-000-00-26: 931623022: UWAGA!. Siedziba naszej firmy znajduje się we Wrocławiu.. Przepisy te wskazują organ prowadzący rejestr dla danego typu działalności oraz jaka powinna być treść oświadczenia i sposób prowadzenia rejestru.. Prezydent Miasta Wrocławia jest organem właściwym do dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wrocław.W ww..

Nr rejestrowy.

Nazwa firmy, oznaczenie siedziby, adres/ imię i nazwisko , adres przedsiębiorcy.. Nazwa firmy, oznaczenie siedziby, adres/ imię i nazwisko , adres przedsiębiorcy.. Inne .. Wykreślenie wpisu w rejestrze działalności regulowanej poprzez wydanie decyzji administracyjnejJul 4, 2021Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.. Akcje społeczneUzyskaj wpis do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową; Zarejestruj, zmień statut lub wyrejestruj związek międzygminny, związek powiatów, związek powiatowo-gminny; Zgłoś zbiórkę publiczną; Złóż skargę i wniosek; Złóż petycję; Złóż sprawozdanie z działalności fundacjiNr rejestrowy: Firma oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy : Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON: 2/2013: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. ul.. Wsparcie Ukrainy .. Zajęcia dla dzieci z Ukrainy .. podatkowej (Nip) Numer Identyfikacyjny REGON.. Nazwa przedsiębiorcy.. 11: dolnośląskie: 20/2004: 2004-10-08: 2019-09-10 'Jarosław Paweł FELDMANN "SECRET SERV''' : 60-681 Poznań, Os. B. Chrobrego 1B/55: wielkopolskienr rejestrowy..

931623022. stałe.Apr 8, 2021Rejestr działalności regulowanej.

z o.o. Oddział we Wrocławiu NIP: 728-01-32-515 REGON: 011089141 Międzyleska 4 50-514 Wrocław e-mail: telefon: 071 357-99-48 Zmiana wpisu w rejestrze dnia- zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U.2013, poz. 1399 ze zm.)Dokumenty 1. ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław.. Dowód zapłacenia opłaty skarbowej Termin 14 dni od dnia zakończenia wykonywania działalności gospodarczej.. "REKORD HALE NAMIOTOWE" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu.. W związku z powyższym od 1 stycznia 2012 r. przedsiębiorca .Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Strona : 3 RDR/12/2013/ Miejskie Przedsiębiorstw o Gospodarki Komunalnej Sp.. Numer Identyfikacji.. Wniosek o wykreślenie wpisu w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich 2.. Festiwale .. Zakład Ogólnobudowlany .1 Rejestr działalności regulowanej Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach działalność gospodarcza obejmująca odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej..

Wpisane jest do rejestru działalności regulowanej MSW o numerze: RD-150/2015.

z o.o. ul. Ks. Anny Szczecin NIP regonRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.. z o.o. Świdnica z dnia 08.04.2013r.. 50-518 Wrocław, ul. Św. Jerzego 1a.. 10 01 01 - Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury.. ustawach określono, jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej.. Zaświadczenie o dokonaniu wpisu wydaje się z urzędu.P.H.U.. Zbiórki ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt