Wymień trzy negatywne skutki kolonializmu

Pobierz

Musisz wiedzieć, że część skutków globalizacji nie jest jednoznacznie pozytywna ani negatywna.Jakie są pozytywne i negatywne skutki rezonansu mechanicznego?. W I kwartale 2020 r. giełdy na całym świecie straciły łącznie ponad 20 .Skutki migracji mogą być pozytywne jak i negatywne oraz dotyczyć krajów z których ludzie migrują oraz tych do których migrują.. - GumiS - 01.04.2008 - Forum dyskusyjne gry filmy gra sprzęt fotografia PC onlinePozytywne skutki globalizacji są następujące: - tworzy ona układ nowych stosunków międzyludzkich i międzynarodowych (w nim gospodarka światowa coraz bardziej się integruje), - powoduje rozwój cywilizacyjny świata i znosi bariery między narodami, - stwarza możliwości wzrostu poziomu życia na całym świecie, bowiem umożliwia ona .50) Co to jest ekspansja?. 51) Czym była metropolia dla kolonii?. -napływ do Europy złota i srebra.. Obyło się bez walk zbrojnych o ich utrzymanie.. Faza wyczerpania.. Jednym z negatywnych skutków tego procesu jest uzależnienie się od innych państw, bardzo rozwiniętych, którzy tak naprawdę decydują o losach państw słabo rozwiniętych gospodarczo.49) Co to jest ekspansja?. M Dorenda-Zaborowicz · 2011 · Cytowane przez 1 — Jednym z najistotniejszych skutków dekolonizacji jest niestabilność systemów politycznych państw postkolo-nialnych, co pociąga za sobą kolejne, daleko idące..

55) Wymień 2 negatywne skutki kolonializmu.3.

53) Które państwo azjatyckie oparło się kolonizacji?. 51) Jakie państwo było największym mocarstwem kolonialnym?. Skutki te mogą wpływać na funkcjonowanie gospodarki oraz społeczeństwo.. Pozytywne:-Rozwój żeglugi-Rozwój handlu-Nowe rynki zbytu-Miejsce do uprawy rolnictwa-Odkrycie nowych artykułów spożywczych(np: pieprz,cynamon ,wanilia,ziemniaki)Skutki kolonializmu Kolonializm wywarł ogromny wpływ na europejski sposób myślenia i styl życia.. 1) Przemysł: - lawinowy wzrost wydobycia węgla i rud metali oraz produkcji stali.. -rozwój nowych upraw w Europie.. 54) Które państwo azjatyckie oparło się kolonizacji?. Skutki gwałtownego rozwoju przemysłu wydobywczego Nadrenii Północnej-WestfaliSkutki dekolonizacji.. Dotyczy on zazwyczaj osób nieśmiałych, które boją się o swoje stanowisko i nie wychylają się, nie chcąc wchodzić w konflikty.III.. Formy przemieszczania się ludności( S. Kozak 2010, s.16-17): .. Pozaeuropejskie ludy stykały się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie techniki i medycynySkutki ekspansji kolonialnej: zanik kultur i lokalnych tradycji; wyniszczenie grup ludności, które przeciwne były kolonizacji; zniszczenie środowiska; rabunkowa eksploatacja zasobów naturalnych; rozpowszechnienie systemu edukacyjnego; rozwój gospodarczy - dostęp mieszkańców kolonii do osiągnięć cywilizacyjnych w EuropiePozytywne skutki: -zmiana dróg handlowych..

54) Wymień 2 pozytywne skutki kolonializmu.

52) Do kogo należały Kanada, Australia, Indie w XIX wieku?. -wyniszczenie cywilizacji Majów, Azteków i Inków.. źródło: sciaga.plWypisz negatywne i pozytywne skutki kolonializmu europejskiego (dla kogo były negatywne a dla kogo pozytywne)DAJE NAJ!. -rozwój niewolnictwa.Skutki kolonializmu: - rasizm, - nienawiść ludności mieszkającej na terenach skolonizowanych do Europejczyków, Europejczycy uważali, że biały człowiek powinien władać ludźmi o innym kolorze skóry.. 56) Wymień 2 negatywne skutki kolonializmu.Wymień po dwa pozytywne i dwa negatywne skutki migracji ludności dla kraju imigracyjnego.. Nierówność krajów Przeszliśmy do działu poświęconemu negatywnym skutkom globalizacji.. W przypadku osłabięcia pandemii w drugiej połowie roku i skuteczności działań mających ograniczać jej negatywne efekty MFW przewiduje odbicie światowego wzrostu o 5,8% w 2021 r. Pandemia wpływa również na rynki finansowe.. Zostały one powiązaneSkutki krótkookresowe.. Stres w pracy - może być spowodowany strachem przed szefem, koleżanką/kolegą z pracy.. - tępienie ludności zamieszkującej nowo skolonizowane miejsca, - okradanie i oszukiwanie tamtejszej ludności.. Wymień trzy pozytywne i trzy negatywne skutki gwałtownego rozwo:Mysłu wydobywczego Nadrenii Północnej-Westfalii w XIX w. i potrocnei-Westfalii w XIX w. podział kolonialny świata skutki kolonializmu przyczyny i skutki dekolonizacji..

55) Wymień 2 pozytywne skutki kolonializmu.

- wzrost zapotrzebowania na bawełnę - wielkie plantacje (poza Europą) Zaczynają się objawy charakteryzujące typowe patologie wśród osób obarczonych chronicznym stresem.Skutki negatywne: na szlachtę litewską zostały przeniesione przywileje polskiej szlachty potencjał ekonomiczny Polski został rozproszony poprzez połączenie z biedniejszą LitwąSkutki gospodarcze.. Gospodarka eksploatacyjna, polegająca na pozyskiwaniu surowców naturalnych, przyniosła Europie materialny dobrobyt i przyczyniła się do zapoczątkowania okresu jej niebywałego rozwoju i rozkwitu ekonomicznego.Warto rozdzielić skutki wypraw w kategoriach pozytywnych i negatywnych, chociaż na dobrą sprawę nawet taki podział może stanowić powód do dyskusji.. 2. skutki negatywne: 1.. 52) Jakie państwo było największym mocarstwem kolonialnym?. NEGATYWNE SKUTKI GLOBALIZACJI III.1 Uzależnienie się sytuacji gospodarczej i politycznej innych państw.. Towarzyszy jej zwiększająca się frustracja i szereg emocji.. -odkrycie nowych lądów..

Skutki negatywne: -powstanie kolonii.

Migracja jest to wędrówka ludności, która ma na celu zmianę miejsca pobytu w kraju lub za granicą.DAJE NAJ Negatywne dla mordercy konsekwencje popełnienia zbrodni - 5.. - pieniądze z kolonizatorów.Przyczyny kolonializmu - zwiększenie się liczby Ludności, - źródło taniej siły roboczej, - powiększenie Zasobów surowców mineralnych, - rynek zbytu towarów przemysłowych, - uzyskanie przewagi politycznej i militarnej na świecie.. 1.Kara więzienia.2.Zapłacenie odszkodowania.3.Przeprosiny rodzin ofiar.4.Surowy wyrok sądu.5.Reszta życia w więzieniu.6.W innych krajach są kary śmierci.7.Stawanie przed prokuraturą.8.Zatrzymanie aresztowanego.9.Odsunięcie od realnego świata z rzeczywistością w .Skutki globalizacji są w dużej części pozytywne, ale przyniosła ona również negatywne zmiany i zagrożenia.. Skutki pozytywne: 1.. -upadek państw i cywilizacji indiańskich.. Różne problemy, z którymi nie potrafimy sobie poradzić, często są bezpośrednią przyczyną stresu.. - koncentracja przemysłu w okręgach przemysłowych (m.in. Black Country w Anglii, Zagłębie Ruhry w Niemczech, Górnośląski Okręg Przemysłowy) 2) Rolnictwo.. Skutki pozytywne: dla Europy - odkrycia geograficzne rozpoczęły okres podbojów kolonialnych, dominowała w nich początkowo Portugalia i Hiszpania, chociaż można też dostrzec próby Anglików, Holendrów i Francuzów np.Negatywne walki kolonizatorów z tubylcamipozytywne niewolnicy,- łupy,- ziemie,- nieznane rośliny,negatywne - pobór do niewoli,- utracenie mieszkań,- częste walkipozytywne.. Masz już dlaucznia.pl?Spory- wojny, konflikty itp, uwzględnić należy też negatywne skutki… Przedstaw spory, które wynikły z roli kolonializmu europejskiego dla Europy i terytoriów kolonizowanych.. W czasach kolonializmu rozpoczęto pogłębione badania naukowe nad zwyczajami innych kultur, co stanowiło początek nowoczesnej etnologii i antropologii.. Odpowiedz przez Guest.. 50) Czym była metropolia dla kolonii?. Sprawdź, jakie są najważniejsze konsekwencje tego wielowymiarowego zjawiska.. To są główne skutki kolonializmu, nalezy je tylko rozwinąc: -powstanie potęg kolonialnych (Hiszpania, Portugalia) -rozwój osadnictwa (południe Afryki) -powstanie nowych szlaków morskich wiodących przez oceany.. 53) Do kogo należały Kanada, Australia, Indie w XIX wieku?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt