Modele baz danych prezentacja

Pobierz

Określenie celu, jakiemu ma służyć baza danych: • jakich informacji ma dostarczyć baza danych • jakie zagadnienia będą analizowane w bazie (tabele) • jakie informacje mają określać każde zagadnienie (pola w tabelach) • konsultacja z przyszłymi użytkownikami bazy danych model obliczeniowy (computational model).. ZSE - SYSTEMY BAZ DANYCH2.. Model hierarchiczny: Dane układane są hierarchicznie, w strukturę drzewa uporządkowanego od ogółu do szczegółu.. Dane te są przechowywane w podstawowej strukturze jaką jest tabela (ang. table lub ang. relation).. Początki baz danych sięgają lat 60-tych ubiegłego stulecia, kiedy to pojawiły się pierwsze implementacje baz danych w bankowości.. Model obiektowyc.. Tworzenie baz danych Tworzenie bazy danych rozpoczyna się od procesu projektowania.. W tym modelu przechowywane dane są zorganizowane w postaci drzewa.. W SZBD rolę tę spełniają SQL oraz generatory raportów.. W szczególności, zapobiega to wystąpieniu w tabeli powtórzeń wierszy.Kategorie ZSBD (DBMS) ZSBD ogólnie może być sklasyfikowany poprzez : Sposób w jaki dane są zarządzane Poprzez silnik ZSBD wbudowany w aplikację bazodanową lub Poprzez serwer ZSBD, np. serwer aplikacji, który działa w imieniu aplikacji bazodanowej a jest dostępny przez sieć Sposób podejścia do danych Relacyjna baza danych oparta na rekordach (wierszach z1..

Integralność danych.

Połączenia między dokumentami tworzą sieć.. W kolejnej części wykładu omówione będąmetadane, ich klasyfikacja i rola w opisie zawartości multimedialnej.. Tematy zrealizowane na wykładzie Bazy danych + zapytania; Podsumowanie 2 - Streszczenie Bazy danych I .Relacyjne bazy danych - cykl życia budowy bazy 1.. Modele te były bardzo złożone.Oct 6, 2021Entity Relationship Diagram) -rodzaj graficznego przedstawienia związków pomiędzy encjami używany w projektowaniu systemów informacyjnych do przedstawienia konceptualnych modeli danych używanych w systemie.. Relacyjny model bazy danych dostarcza dodatkowych, specyficznych dla siebie postaci reguł integralności: Integralność encji: każda tabela musi posiadać klucz główny, a wartości klucza głównego muszą być w ramach tabeli unikalne i nie równe NULL.. Na podstawie własnego pomysłu na bazę danych (lub baza danych przychodnia lekarska) należy w dowolnym programie CASE: 1) zidentyfikować obiekty i wprowadzić do diagramu określone encje, 2) zidentyfikować relacje pomiędzy obiektamiIstnieje 5 modeli DBMS, które różnią się sposobem prezentacji zawartych w nich danych: Różne modele baz danych..

MS Excel: tworzenie baz danych - wprowadzenie.

Następnie omówiony będzie standard opisu zawartości multimedialnej MPEG-7.Modelowanie finansowe z uzyciem arkusza kalkulacyjnego Zieliński; Sprawdz-nas test-potop-a-pdf; Market Leader Intermediate - Unit Test 6; 9.. Był to pierwszy model DBMS.2.. Bazy proste(kartotekowe) - każda tablica danych jest samodzielnym dokumentem i. nie może współpracować z innymi tablicami.. Modele baz danych Zanim przyjrzymy się bardziej szczegółowo bazom danych, najpierw pobieżnie omówi- my hierarchiczne oraz sieciowe .Podział baz danych •Model danych: - relacyjny - obiektowy - obiektowo-relacyjny - semistrukturalny (XML) - sieciowy, hierarchiczny (dawniej) •Liczba węzłów: - scentralizowana baza danych - rozproszona baza danych - replikowana baza danych = = =1.. Rodzaje baz danych: a. Kartotekowe - baza w której dane przechowywane są w postaci kart (pojedynczych tabel), np. karta pacjenta w przychodni lekarskiej, b. Relacyjnebazy danych - dane gromadzone, przetwarzane i przechowywane za pomocą komputera.Prezentacja programu PowerPoint Author: Grzegorz Szwoch Last modified by: Katedra Fizyki Created Date: 9/25/2003 9:14:41 AM Document presentation format: Pokaz na ekranie (4:3) .. Na potrzeby baz danych zostały zdefiniowane klasyczne techniki organizowania informacji, zwane modelami baz danych.. Do baz tego typu należą liczne programy typu -.May 10, 2022Modelowanie danych to umiejętność stosunkowo rzadko poszukiwana na rynku..

Najważniejszym zadaniem baz danych jest przechowywanie danych.

Dzięki temu administratorzy baz danych mogą zarządzać fizycznym przechowywaniem danych bez wpływu na dostęp do tych danych jako struktury logicznej.Historię rozwoju systemów baz danych przedstawiono na rys. 1.. Model sieciowy.. Informacja jest zawarta w dokumentach oraz w przebiegu połączeń sieci.. Tabela to miejsce, w którym przechowywane są wszystkie dane, bez tabel nie byłoby zbyt dużego zastosowania dla relacyjnych baz danych.baz danych, które odróżniająje od tradycyjnych systemów baz danych.. Skuteczne Prezentacje Biznesowe Gregory Grex.. Modele systemów baz danych Model prosty Płaskie bazy danych mają bardzo wiele wad: Wady baz płaskich Wady baz płaskich Wady baz płaskich Wady baz płaskich .Cele bazy danych Łatwe selekcjonowanie i prezentacja danych Właściwie chodzi tu o komunikację z użytkownikiem (czyli interfejs).. Pokaż wszystkich klientów mieszkających przy ul. Akacjowej Podnieś wynagrodzenie o 15% wszystkim specjalistom pracującym w firmie ponad 5 lat 16Jak są zorganizowane relacyjne bazy danych.. Bazy danych można podzielić według struktur danych, których u żywają: 1.. Systemy te były budowane w oparciu o hierarchiczny lub sieciowy model danych.. Ustroje majątkowe małżeńskie .. Baza danychto zbiór powiązanych z sobą informacji, zorganizowanych w określoną strukturę..

... Bazy danych 2 sprawozdanie; Inne powiązane dokumenty.

Model relacyjny oznacza, że logiczne struktury danych (tabele danych, widoki i indeksy) są oddzielone od fizycznych struktur pamięci.. Model ten do nawigacji wśród przechowywanych danych wykorzystuje wskaźniki.. Diagramy ERD składają się z trzech rodzajów elementów:Relacyjne Bazy Danych wykład XIVDefinicje i podstawy.. Pamiętajmy, że w Polsce tworzone przez nas bazy danych są chronione prawem własności intelektualnej - zgodnie z .Model obiektowy •Obiektowy model bazy danych pozwala użytkownikowi pracować na wyższym poziomie abstrakcji; •Model danych jest bliższy rzeczywistej strukturze danych multimedialnych; •Pozwala tworzyć bazy danych znacznie szybciej; •Hermetyzacja oraz wstawianie inteligencji do zamkniętych obiektów nie zawsze sprawdza sięProjektowanie schematu Bazy Danych wymagania użytkownika model implementacyjny pomiędzy nimi jest wiele etapów model pośredni bazy - między wymaganiami użytkownika a schematem bazy Celem procesu projektowania schematu bazy danych jest: wyspecyfikowanie wymagań użytkowników przyszłej bazy danych, dokonanie analizy tych wymagań, utworzenie schematu bazy danych spełniającego wymagania użytkowników i jednocześnie gwarantującego poprawne funkcjonowanie bazy danych w ramach .Poniżej znajduje się model logiczny naszego projektu bazy danych.. Informacja jest zawarta w dokumentach oraz w strukturze drzewa (podobnej do drzewa folderów na dysku komputera)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt